Fréttir

Fyrsti fánadagur heimsmarkmiðanna á Íslandi

Í dag, mánudaginn 25. september, er fyrsti fánadagur heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Framtakið hófst árið 2019 og vinsældir þess hafa farið ört vaxandi um allan heim. Sífellt fleiri þjóðir taka þátt og nú hefur Ísland bæst í hópinn. Það er United Nations Global Compact sem stendur að framtakinu til að minna á mikilvægi heimsmarkmiðanna. Fyrirtæki, stofnanir, skólar, samtök og sveitarfélög sem eru aðilar að UN Global Compact og/eða hafa hafið innleiðingu á heimsmarkmiðum í rekstur sinn geta tekið þátt í framtakinu.
Lesa meira

Sérfræðiþekking til útflutnings

Menntaskólinn á Tröllaskaga er í margvíslegu erlendu samstarfi og er þar bæði um að ræða verkefni með virkri þátttöku nemenda og eins verkefni þar sem kennarar sækja sér þekkingu eða veita hana. Talsverð eftirspurn er eftir þeirri þekkingu sem orðið hefur til á fjarkennslu og upplýsingatækni í MTR og eitt þeirra verkefna sem er í gangi nú er af þeim toga. Um er að ræða tveggja ára verkefni þar sem unnið er með aðilum í Póllandi að gerð rafræns kennsluefnis í ensku, en efnið verður aðgengilegt og ókeypis á netinu. Verkefnið er styrkt af sjóði sem kallast EEA, en hlutverk hans er að efla tengsl Íslands, Noregs og Liechtenstein við ýmis önnur Evrópuríki, og í því veita fimm kennslukonur frá MTR pólskum kollegum sínum sérfræðiþekkingu í að þróa kennsluhætti og innleiða notkun upplýsingatækni í skólastarfi.
Lesa meira

505 nemendur við skólann

Á þessari önn eru 505 nemendur við skólann, eru það heldur færri en á síðustu önn en framleiddar einingar eru þó svipað margar þar sem nemendur taka fleiri einingar að meðaltali. Flestir þeirra stunda fjarnám við skólann og eru búsettir víðsvegar um landið og nokkrir erlendis. Kjörnámsbraut er fjölmennasta brautin, en þar velja nemendur þá sérhæfingu sem þeir vilja leggja áherslu á og skipuleggja námið í samráði við námsráðgjafa. Næst fjölmennust er félags- og hugvísindabrautin. Starfsfólk skólans telur tæplega 30 manns og er það sami fjöldi og síðustu ár.
Lesa meira

Hugað að heilsunni

Menntaskólinn á Tröllaskaga er Heilsueflandi framhaldsskóli og hefur sína heilsu- og forvarnarstefnu sem nýlega hefur verið endurskoðuð. Íþróttir, útivist og ýmis konar hreyfing hefur ávallt verið mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Á síðari árum hefur andlegi þátturinn einnig orðið meira áberandi og býður skólinn m.a. upp á áfanga í geðrækt, jákvæðri sálfræði og kynheilbrigði og nemendur fá reglulega fyrirlestra um slík málefni t.d. þegar Geðlestin og Ástráður, kynfræðslufélag læknanema, koma í heimsókn.
Lesa meira

Kynning á Evrópuverkefnum fyrir ungt fólk

Í síðustu viku fengum við góða heimsókn þegar fulltrúar Rannsóknarstöðvar Íslands, Rannís, komu í skólann. Þetta voru þær Miriam Petra Ómarsdóttir Awad og Svandís Ósk Símonardóttir sem báðar starfa sem sérfræðingar á mennta- og menningarsviði hjá Rannís. Miriam er m.a. verkefnastýra Eurodesk á Íslandi og sér um kynningar og fyrirspurnir um tækifæri fyrir ungt fólk í evrópsku samstarfi og Svandís Ósk hefur umsjón með samstarfsverkefnum í háskólahluta og æskulýðshluta Erasmus+ auk þess sem hún er hluti af kynningarteymi Landskrifstofu Erasmus+. Tilgangur heimsóknarinnar var að kynna fyrir nemendum og starfsfólki skólans hin ýmsu styrkhæfu verkefni sem bjóðast á vettvangi Erasmus+, hvort sem er innanlands eða utan. Má þar t.d. nefna ungmennaskipti þar sem ungt fólk kynnist lífi og menningu jafnaldra þeirra í Evrópu, þátttökuverkefni sem hvetja ungt fólk til virkni og þátttöku í samfélaginu, sjálfboðaliðastörf til að gefa af sér, efla sjálfstraust og færni og samfélagsverkefni til að hafa áhrif á nærsamfélag sitt. Funduðu þær stöllur m.a. með Idu Semey, sem er verkefnastýra erlendra verkefna við skólann, og nemendaráði skólans og sáu fulltrúar þess ýmis tækifæri í því sem þær höfðu fram að færa. Aðrir kennarar og nemendur hlustuðu einnig af athygli og ýmsar hugmyndir að verkefnum spruttu út frá umræðum sem fylgdu í kjölfar kynningarinnar. Svo er bara að sjá hvort einhverjar þeirra verði að veruleika.
Lesa meira

Patrekur Þórarinsson húsasmiður og slökkviliðsmaður

Patrekur Þórarinsson er frá Siglufirði. Hann útskrifaðist af náttúrufræðibraut og útivistarsviði íþróttabrautar MTR í desember 2016. Eftir það hefur hann sótt sér ýmsa menntun m.a. sveinspróf í húsasmíði og meirapróf og er að ljúka námi sem slökkviliðsmaður. Patrekur býr enn á Siglufirði og starfar sem smiður hjá L7 verktökum auk þess sem hann er hlutastarfandi slökkviliðsmaður í Slökkviliði Fjallabyggðar og starfsmaður í félagsmiðstöðinni Neon. Við spurðum Patrek hvernig námið í MTR hafi undirbúið hann fyrir áframhaldandi nám og hvað sé eftirminnilegast frá skólagöngunni.
Lesa meira

Fjör á nýnemadegi

Í gær var nýnemadagurinn haldinn í skólanum en þar eru nýir nemendur boðnir formlega velkomnir af þeim eldri. Stjórn nemendafélagsins Trölla skipulagði líflega dagskrá sem samanstóð af fjöri og útiveru. Fyrst var nemendum skipt upp í hópa sem fóru vítt og breitt um Ólafsfjörð í skemmtilegum ratleik. Þá tók við knattspyrnuleikur milli nýnema og þeirra eldri, sáust þar glæsilegir taktar og var hart barist. Fór svo að lokum að nýnemar höfðu nauman sigur. Þá var gefinn tími til að matast þar sem pizzuhlaðborði, í boði skólans, voru gerð góð skil. Eftir hádegi var svo komið að því að svamla um og slaka á í sundlauginni og heitu pottunum. Ljómandi góður dagur og nemendahópurinn enn samstilltari en fyrr.
Lesa meira

Fjarkar veita sérfræðiþekkingu og fá félagsskap

Með bættri tækni og hraðari nettengingum hefur fjarvinnu og fjarnámi vaxið fiskur um hrygg á síðustu árum. Störf án staðsetningar eru nú í boði hjá ýmsum vinnuveitendum og þykir fýsilegur kostur þar sem því er við komið. Vinnur fólk þá annað hvort heiman að frá sér eða í sérstökum rýmum sem sett eru upp fyrir slíka fjarvinnu svo fólk geti verið í félagsskap annarra þó svo það sé ekki á vinnustaðnum. Hér í Menntaskólanum á Tröllaskaga eru nú nokkur rými þar sem fólk getur komið og unnið sína vinnu utan vinnustaðar og notið í leiðinni félagsskapar við okkar góða starfsfólk. Um þessar mundir eru tvö rými í notkun. Ólafsfirðingurinn Magnús Sveinsson, nýtir annað þeirra. Magnús er búsettur í Noregi og starfar á starfsstöð fyrirtækisins Swisslog í Osló, en fyrirtækið er með starfsstöðvar víða um heim. Starf hans felst í því að hanna lagerrými fyrir ýmis konar fyrirtæki. Hann er að koma hér annað árið í röð og verður í nokkrar vikur líkt og í fyrra. Finnst honum þetta mjög góður kostur; hefur allt sem hann þarf til að sinna vinnunni, nýtur félagsskaparins og getur ræktað samband sitt við æskustöðvarnar, fjölskyldu og vini. Hitt rýmið nýtir Anna Lind Björnsdóttir, sem er búsett á Siglufirði. Hún starfar sem verkefnastjóri hjá Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi eystra, SSNE, og nýtir aðstöðuna hér einn til tvo daga í viku. Með færri staðnemum og auknu fjarnámi við skólann hefur losnað um rými í skólahúsnæðinu og var ákveðið að nýta hluta af því undir aðstöðu til fjarvinnu. Þeir sem nýta þessa aðstöðu eru kallaðir Fjarkar hér innanhúss og setja svip sinn á skólabraginn. Veita innsýn í önnur störf og önnur samfélög, nær og fjær, auk þess koma með sérfræðiþekkingu sína inn í skólasamfélagið.
Lesa meira

Að nýta sér tæknina

Upplýsingatækni dreifnáms er einn af grunnáföngum skólans. Allir nemendur skólans sitja þann áfanga og reynt er að koma honum sem fyrst inn á námsferilinn. Í þessum áfanga er lögð áhersla á að kenna undirstöðuatriði í notkun á tölvum og upplýsingamennt og að nemendur læri að skipuleggja sig í námi. Leitast er við að nýta frían hugbúnað og þann sem fyrir er í tölvunni. Lögð er áhersla á hugbúnað í skýinu og að nemendur þjálfist í notkun ýmissa forrita. Þessa þekkingu nýta nemendur sér svo við að vinna verkefni í hinum ýmsu námsgreinum.
Lesa meira

Margt á döfinni hjá nýju nemendaráði

Á dögunum var óskað eftir framboðum í nemendaráð skólans, er það nú fullskipað og hefur þegar tekið til starfa að halda og skipuleggja fyrstu viðburði vetrarins. Undanfarin ár hefur ráðið verið skipað 6 fulltrúum en að þessu sinni var ákveðið að þeir yrðu 7 þar sem sitjandi formaður, Lárus Ingi Baldursson, útskrifast um áramót. Aðrir í ráðinu frá síðustu önn eru Björn Ægir Auðunsson, Elísabet Ásgerður Heimisdóttir og Erna Magnea Elísa Jökulsdóttir og í hópinn bætast nýnemarnir Hanna Valdís Hólmarsdóttir, Ingólfur Gylfi Guðjónsson og Víkingur Ólfjörð Daníelsson. Sem fyrr var hugað sérstaklega að kynjahlutfalli við val í ráðið.
Lesa meira