Reglur um verkefnaskil

Reglur um verkefnaskil nemenda

Nemendum ber að sýna alúð við verkefnavinnu sína sýna sjálfstæði, frumkvæði og vera skapandi innan þess ramma sem verkefnaskilgreining gefur.

Athugið: Frestur er nánast aldrei gefinn á verkefnaskilum. Eina undantekningin eru mjög alvarleg veikindi nemanda eða fráfall náins ættingja. Skólameistari Lára Stefánsdóttir, lara@mtr.is er eini starfsmaðurinn sem hefur heimild til að semja um skil utan skilatíma.

Ritstuldur er með öllu óheimill í námi við Menntaskólann á Tröllaskaga, sjá reglur hér.

Skili nemandi sama einstaklingsverkefni og annar nemandi í hluta eða heild gilda eftirfarandi viðurlög:

Viðurlög við brotum

Fyrsta brot: Verði nemandi uppvís að broti á ofangreindri reglu í einhverjum áfanga ræðir kennari við hann og gerir honum grein fyrir alvarleika málsins. Nemandanum er því næst veitt tækifæri til að endurvinna verk sitt og færa til betri vegar. Brot skulu færð í athugasemdir um nemanda á Innu.

Annað brot: Verði nemandi í annað sinn uppvís að broti á ofangreindri reglu, í hvaða áfanga sem er, telst verkefnið ógilt og gefin er einkunnin 0. Þá fær hann einnig formlegt aðvörunarbréf frá skólayfirvöldum.

Ítrekuð brot á ofangreindri reglu geta leitt til brottvísunar úr skóla. Reglan gildir einnig ef hópur nemenda í samstarfsverkefni skilar sama hópverkefni og annar hópur að hluta eða heild.

Brot á þessari reglu fyrnast ekki milli anna eða áfanga. (Brjóti nemandi til dæmis af sér í einum áfanga á 1. önn og öðrum á 3. önn teljast það tvö brot).

Endurskoðað 16. nóvember 2017