Innritun

Allar upplýsingar eru eins um stað- og fjarnema, sé munur á er þess getið.

Nemendum býðst að skrá sig í nám við skólann á haust- og vorönn. Almenn innritun er á Menntagátt en fjarnámsinnritun á vef skólans. Staðnemendur hafa forgang í skólann.

Nemendur sem eru þegar við nám skrá sig í áfanga á valdögum en innritun á haustönn byrjar 1. apríl og innritun á vorönn 1. nóvember. Hér má sjá áfanga í boði núna. Fjarnemar geta skráð sig þar en staðnemar skrá sig í InnuEngin kennsla er yfir sumartímann.

Nemendur í námi hafa forgang til skráningar frá námsvali að 1. apríl eða 1. nóvember, eftir það hafa allir sama forgang. Staðnemar hafa forgang í skólann.

Nemendur geta fylgst með stöðu umsóknar sinnar í Innu.

Nemendur sem ekki hafa mætt til náms eða ekki greitt skólagjöld eru teknir út í annarri námsviku.

(Síðast uppfært 21. desember 2017)