Stúdentsbraut að loknu starfsnámi

Brautin er ætluð nemendum í starfsnámi með námslok á 3. hæfniþrepi. Markmið með námsleiðinni er að uppfylla þær lágmarkskröfur sem aðalnámskrá framhaldsskóla setur til stúdentsprófs. Sérhæfing nemandans er fólgin í starfsnámi hans. Mikilvægt er að nemendur skipuleggi nám sitt til að mæta aðgangsviðmiðum þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla.

Brautin samanstendur af þeim áföngum sem nemendur af starfsnámsbrautum þurfa að lágmarki að taka til að ljúka stúdentsprófi af starfsnámsbraut. Heildarfjöldi eininga ræðst af einingafjölda starfsnámsbrautar og þeim einingum sem koma fram hér, að því tilskyldu að þessir áfangar hafi ekki verið hluti af starfsnámsbraut. Við bætast einingar sem nemandi tekur til að mæta aðgangsviðmiðum þeirrar námsleiðar sem hann stefnir á í háskóla. Nemendur útskrifast að lágmarki með 200 einingar. Nemandi getur tekið þessa áfanga jafnt og þétt gegnum námið eða bætt þeim við þegar starfsnámi lýkur hyggi hann á áframhaldandi nám.

Brautarlýsing

Skólinn ráðleggur nemendum að velja að lágmarki 10 feiningar í ensku og 5 feiningar í stærðfræði í bundnu áfangavali. Þó ber að huga að þeirri námsleið sem nemendur stefna á í háskóla. Fyrir útskrift þarf nemandi að skila prófskírteini af starfsnámsbraut á 3. þrepi. Leita má upplýsinga hjá áfangastjóra vegna prófa úr eldra námskerfi.

(Síðast breytt 22. september 2017)

Jafngildisáfangar 

Námsgrein Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3
Danska   DANS2TL05 = DANS2MS05   
Enska   ENSK2TM05 = ENSK2SL05 ENSK3MB05 = ENSK3BS05
Íslenska   ÍSLE2RM05 = ÍSLE2FM05 ÍSLE3FS05 = ÍSLE3FO05
ÍSLE3NB05 = ÍSLE3BN05
Stærðfræði  

STÆR2FF05 = STÆR2JM05
STÆR2LÆ05 = STÆR2TL05
STÆR2HH05 = STÆR2VI05

STÆR3DM05 = STÆR3FM05
STÆR3HR05 = STÆR3SH05
STÆR3TF05 = STÆR3TÁ05

Félagsvísindi FÉLV1FI05 = INNF1IF05    
Náttúrufræði    
Saga   SAGA2ÁN05 = SAGA2MF05