Sjálfsmat

 

Sjálfsmatsáætlun Menntaskólans á Tröllaskaga
2017-2020

Í samræmi við 3. grein, lið f, í skólasamningi fyrir tímabilið janúar 2014 til desember 2019 leggur Menntaskólinn á Tröllaskaga hér fram áætlun fyrir sjálfsmat til næstu þriggja ára. Sjálfsmati skólans er ætlað að leiða í ljós styrkleika og veikleika skólastarfsins og vera grundvöllur umbótastarfs. Sjálfsmatinu er ætlað að ná til allra stjórnunarhátta og samskipta innan skólans.

Menntaskólinn á Tröllaskaga starfar í samræmi við ný lög um framhaldsskóla nr. 92/2008. Lögð er áhersla á reglulega endurskoðun á námsframboði og þróun matsaðferða sem notaðar verða í sjálfsmati skólans. Þættir í starfi skólans sem sjálfsmatið tekur til eru m.a. til mats á kennslu út frá sjónarhorni nemenda, kennara og stjórnenda, mats á líðan nemenda og starfsfólks og viðhorfi þeirra til aðstöðu og starfsumhverfis.

Matsaðferðir

  • Kennslukönnun sem er megindleg netkönnun meðal nemenda sem fjallar um kennslu, undirbúning og framsetningu kennara á kennsluefni, námsmatsaðferðir, viðmót kennara og fleira.
  • Viðhorfskannanir meðal nemenda og starfsfólks skólans sem fjalla um ýmsa þætti í starfsemi skólans, starfsumhverfi, líðan, einelti, aðbúnað og fleira (Framhaldsskólapúlsinn og Stofnun ársins).
  • Viðhorfskönnun foreldra nemenda undir 18 ára aldri sem er megindleg netkönnun.
  • Mat á stjórnunarháttum framkvæmt í könnuninni Stofnun ársins sem er megindleg könnun á vegum fjármálaráðuneytis.
  • Mat kennara á eigin áföngum í lok hverrar annar.
  • Stefnuskjal Menntaskólans á Tröllaskaga til þriggja ára (Stefna ríkisaðila í A-hluta)
  • Greining á tölulegum gögnum úr Innu varðandi innritun, útskrift, skólasókn og fleira.
  • Starfsmannaviðtöl.
  • Árlegur skólafundur þar sem farið er yfir stefnu og námskrá skólans með nemendum.
  • Aðrar þær aðferðir sem endurskoðun á sjálfsmatsaðferðum kann að leiða í ljós á tímabilinu.

 

Tímaáætlun sjálfsmats


H-2017

V-2018

H-2018

V-2019

H-2019

V-2020


Kennslukannanir

félagsgreinar
tungumál

raungreinar
íþróttir

raungreinar
íþróttir

félagsgreinar
tungumál

félagsgreinar
tungumál

raungreinar
íþróttir


Nemendur

Viðhorfskönnun

nóv.

 

nóv.

 

nóv.

 

Nemendur

Mat kennara á eigin áföngum

des.

maí

des.

maí

des.

maí


Kennarar

Greining á töluegum gögnum

des./jan.

júní

des./jan.

júní

des./jan.

júní


Aðstoðarskóla-meistari

Starfsmannaviðtöl

 

apríl

 

apríl

 

apríl


Skólameistari

Foreldrakönnun

     

jan.

   

Foreldrar

Stofnun ársins

 

x

 

x

 

x


Starfsmenn

Skólafundur

sept.

 

sept.

 

sept.

 

Nemendur og kennarar

Sjálfsmatsskýrsla

ág./sept.

 

ág./sept.

 

ág./sept.

 

Aðstoðarskólameistari

Endurskoðun áætlunar

sept.

 

sept.

 

sept.

 

Sjálfsmatsteymi

Unnið að nýrri matsáætlun

         

maí


Sjálfsmatsteymi

Stefnuskjal MTR

 

jan.

 

jan.

 

jan.

Stjórnendur

Sjálfsmatsskýrslur: Í sjálfsmatsskýrslum sem hér er rætt um er gert ráð fyrir að dregnir verði fram helstu styrkleikar og veikleikar í skólastarfinu, greindar ógnanir og tækifæri sem koma fram. Síðan eru sett fram viðmið og tillögur til breytinga þar sem þörf er á. Skýrslurnar verða aðgengilegar á heimasíðu skólans.

 

(Endurskoðað 20. september 2017)