Innritun nemenda

Innritun nemenda

Menntaskólinn á Tröllaskaga nýtir sameiginlegt innritunarkerfi fyrir framhaldsskóla Innu, sem ráðuneyti rekur. Skólinn sér um að opna fyrir umsóknir og innritar á sameiginlegum innritunartíma tvisvar á ári sem ráðuneyti ákveður en ræður að öðru leyti hvenær hann tekur við umsóknum. Ráðuneyti gefur út nánari viðmiðunarreglur og tímaramma um meðferð umsókna sjá reglugerð. Alla jafna ganga staðnemar fyrir fjarnemum við innritun.

Innritun, réttur til náms.
Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, hafa hlotið jafngilda undirstöðunenntun eða hafa náð 16 ára aldri, eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla og að stunda nám í framhaldsskóla til 18 ára aldurs enda haldi þeir almennar skólareglur, sbr.32. og 33. gr laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.

Framhaldsskóla er heimilt að gera sérstakar kröfur um undirbúning og námsárangur vegna innritunar á einstakar námsbrautir framhaldsskóla enda miði þær að því að bjóða nemendum upp á nám sem hæfir undirbúningi þeirra, sbr. 2. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.

Innritun í framhaldsskóla er rafræn, þ.e. sótt er um skólavist á netinu. Umsækjendur þurfa að sækja um veflykil sem opnar þeim persónulegan aðgang að innrituninni.
Sótt er um veflykil á menntagatt.is/innritun og kemur hann til baka í tölvupósti. Á sama stað er rafrænt umsóknareyðublað með leiðbeiningum og ýmsar upplýsingar um nám í framhaldsskólum.

Hvaða aðstöðu þarf?
Þar sem innritun fer fram á netinu þurfa nemendur að komast í nettengda tölvu til að geta sótt um. Hægt er að komast í nettengdar tölvur bæði í grunnskólum og framhaldskólum. Sjálfsagt er að veita aðstoð sé hennar óskað og bent á að hafa samband við námsráðgjafa skólans.

Þarf að senda eitthvað með umsóknunum?
Nemendur 10. bekkjar þurfa ekki að senda afrit af prófskírteinum úr grunnskóla með umsóknum. Einkunnirnar verða sendar rafrænt til þess skóla sem sótt er um. Vottorð og/eða sérstakar upplýsingar um nemendur, sem ekki er að finna á rafræna umsóknareyðublaðinu, geta nemendur hengt við umsókn sem fylgiskjal eða sent í pósti til skóla. Aðrir umsækjendur þurfa að senda með umsókn gögn sem ekki eru til staðar í upplýsingakerfi framhaldsskólanna, Innu.

Hvar má fá aðstoð og ráðgjöf?
Námsráðgjafi þekkir vel til náms á framhaldsskólastigi og eru umsækjendur hvattir til að leita upplýsinga og ráðgjafar. Gott er að vera tímanlega á ferðinni því að maímánuður er mikill annatími í framhaldsskólum.

Endurskoðað 6. september 2018