Reglur um námsframvindu

Frestur til að skrá sig úr áfanga rennur út að jafnaði 2 vikum frá upphafi annar. Þurfi nemandi að segja sig úr áfanga vegna sérstakra aðstæðna eftir þann tíma, þarf beiðni að berast til námsráðgjafa.  Úrsögn úr áfanga er háð samþykki skólastjórnenda.

Nemandi í fullu námi skal ljúka að lágmarki 15 einingum á önn.  Skólameistari getur heimilað undantekningu frá þessari reglu vegna skilgreindra námsörðugleika, veikinda og annarra óviðráðanlegra aðstæðna.

Ljúki nemandi ekki tilskildum einingafjölda á önn er skólastjórnendum heimilt að takmarka þann fjölda eininga sem hann fær að skrá sig í á næstu önn. Nemandinn getur þurft að sækja um skólavist að nýju og er honum þá gerð grein fyrir stöðu sinni þannig að hann geti einnig sótt um skólavist í öðrum framhaldsskólum. Skólanum er ekki skylt að endurinnrita nemandann.

Fall í áfanga þýðir að nemenda ber að endurtaka nám í áfanganum. Nemanda er leyfilegt að sitja þrívegis í sama áfanga. Falli nemandi þrisvar í sama áfanga þarf hann að sækja um undanþágu til skólameistara ef hann vill halda námi áfram. Skólameistari metur aðstæður nemandans og heimilar frekari skólavist eða hafnar.

(Endurskoðað 6. janúar 2015, óbreytt)