Umgengnisreglur

  • Ætlast er til að nemendur sýni góða umgengni í skólanum og á lóð hans.
  • Nemendur gangi ekki á útiskóm innandyra. Í anddyri eru skóhillur og hægt er að leigja læstan skáp yfir önnina.
  • Nemendur gæti þess vandlega að trufla ekki vinnufrið í skólanum, td. með hávaða úr farsímum eða tölvum.
  • Einelti og annað ofbeldi er ekki liðið.
  • Matar og drykkjar má neyta í anddyri og á vesturgangi en ekki í kennslustofum.
  • Auglýsingar varðandi skólahald og félagslíf nemenda eru leyfðar á veggjum skólans.
  • Utanaðkomandi sem vilja auglýsa innan veggja skólans eru beðnir um að hafa samband við skrifstofu skólans.
  • Spjöll sem nemendur kunna að vinna á húsnæði skólans eða öðrum eigum hans ber þeim að bæta að fullu.
  • Öll meðferð áfengis og annarra vímuefna er stranglega bönnuð í skólanum og á samkomum og ferðalögum á vegum hans.
  • Reykingar og önnur tóbaksnotkun er bönnuð í skólanum og á lóð hans.Ítrekuð eða alvarleg brot á reglum þessum geta leitt til brottvísunar og brot sem varða við landslög verða kærð til lögreglu.


(Útg. 20.08.2011)