Fjarnám

Fluga á blómiInnritun á vorönn 2023 hefst 1. nóvember 2022.

Fjarnámsnemendur eru í almennum námshópum, þeir fá stundatöflu án mætingaskyldu, fylgja skóladagatali eins og aðrir nemendur. Nemendur eru ekki teknir inn í fjarnám við skólann nema pláss sé í námsáföngum en nemendur sem þegar eru skráðir við skólann njóta sama forgangs í áfanga og staðnemendur. Innritunartími er sá sami og fyrir staðnemendur en fjarnemar komast í laus námspláss þar til skóli er settur.

Allar upplýsingar um áfanga sem nemandi er skráður í og einkunnir má finna í Innu.

Mikilvægt er fyrir fjarnemendur að vera vel meðvitaðir um að öll skilaboð, upplýsingar, skóladagatal og annað er til fjarnemenda eins og staðnemenda. Skólinn lítur á báða hópa á sama hátt utan mætingarskyldu.

Vinnuframlag í fjarnámi
Í fjarnámi er nauðsynlegt að skipuleggja nám sitt vel og hvaða tíma ætlað er í námið. Hver námseining er skipulögð af kennara þannig að hann gerir ráð fyrir að nemandinn þurfi 3 daga miðað við 6-8 klukkustunda vinnu til að ljúka henni. Fimm eininga áfangi er því miðaður við að nemandinn skili 15 daga vinnu. Henni er síðan dreift yfir önnina.

Tengiliðir
Áfangastjóri sér um skráningar í áfanga og úr þeim. Einnig er hægt að ganga frá skráningum á valtíma hjá umsjónarkennara fjarnema, Birgittu Birnu Sigurðardóttur, birgitta@mtr.is Tækniaðstoð er í höndum Gísla Kristinssonar, gisli@mtr.is Hafi nemandi spurningar eða vill ræða námið er haft samband við Birgittu umsjónarkennara fjarnema eða námsráðgjafa, Sigríði Ástu Hauksdóttur, sigga@mtr.is
Kennarar hafa viðtalstíma í hverri viku sem kemur fram á vef skólans.

Upphaf náms
Fjarnemendur eru í sömu áföngum og staðnemendur. Því hefst kennsla á sama tíma og annað skólastarf. Skóladagatal á vef skólans er hið sama fyrir fjarnema og staðnema.

Nám og kennsla fara í fram í kennslukerfi (Moodle). Nemendur skrá sig sjálfir í Moodle (moodle.mtr.is) en fá bréf frá kennara um það leyti sem áfangi byrjar hvert lykilorðið er inn í áfanga sem nemandi er skráður í. Ef netfang er rangt í Innu eða að nemandi er skráður seint inn getur bréfið hafa misfarist og þá er mikilvægt að nemendur hafi samband við umsjónarkennara fjarnema Birgittu Birnu birgitta@mtr.is til að tryggja að þeir komist strax inn. Kennsla byrjar strax og fyrstu skil í fyrstu viku.

Skipulag námsáfanga
Efst í hverjum áfanga birtast eftirfarandi upplýsingar:

 • Tengill í áfangalýsingu
 • Námsáætlun áfangans
 • Skipulag og aðrar upplýsingar frá kennara
 • Námsmat (oft í námsáætlun)
 • Kennsluefni, tilvísun í kennsluefni eða upplýsingar um lesefni
 • Tækniaðstoð: Gísli Kristinsson, gisli@mtr.is
 • Umsjónarkennari fjarnema: Birgitta Birna Sigurðardóttir, birgitta@mtr.is 

Námsáfanginn er skipulagður í vikulöngum lotum sem hefjast á mánudagsmorgni og lýkur á sunnudagskvöldi (23:55). Aldrei er hvikað frá þessari formfestu til að skapa ekki óvissu. Í hverri vikulotu kemur eftirfarandi fram:

 • Námsmarkmið
 • Lesefni, ítarefni, myndbönd
 • Viðfangsefni nemenda (án verkefnaskila)
 • Verkefni sem á að skila (ef við á)

Mikilvægt er að átta sig á að verkefni geta staðið yfir í lengri tíma en eina viku en fram kemur hverri viku hvaða vinnu er reiknað með af hálfu nemandans þá vikuna.

Öll verkefni gilda til lokaeinkunnar en ekki eru lokapróf. Verkefni geta verið umræður, rituð verkefni eða munnleg, ljósmyndir, kvikmyndir, próf, tónlist eða hvað annað sem við á. Mælt er með að nemendur taki áfangann UPPD2UD05 Upplýsingatækni dreifmenntar í upphafi náms til að þekkja hvernig þeir vinna mismunandi skil.

Athugið: Frestur er nánast aldrei gefinn á verkefnaskilum. Eina undantekningin eru mjög alvarleg veikindi nemanda eða fráfall náins ættingja. Skólameistari Lára Stefánsdóttir, lara@mtr.is er eini starfsmaðurinn sem hefur heimild til að semja um skil utan skilatíma.

Fjarnám sjómanna
Sjómaður sem er á sjó lengur en viku í senn á svæðum sem eru þekkt fyrir ekkert eða mjög erfitt internetsamband getur gert sjómannasamning við skólann. Í honum felst að eftir staðfestingu útgerðar fyrir eða í upphafi annar um að viðkomandi sé sjómaður hjá þeirri útgerð og áætlaða daga á sjó þá önn er gerð vinnuáætlum um námið í samráði við umsjónarkennara sjómanna. Sjómaður í getur mætt samkvæmt stundatöflu í tíma þegar hann er í landi. Umsókn um sjómannasamning skal send til Jónu Vilhelmínu Héðinsdóttur, villa@mtr.is

Kennsla
Kennarar bera ábyrgð á námsáföngum þeir skipuleggja námið og bera ábyrgð á því að námið standist kröfur og fari eftir námskrá brautarinnar. Áfanganum er lýst í áfangalýsingu sem finna má á vef skólans en nánari útlistun er í námsáætlun áfanga.

Kennarar beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og því verður munur frá áfanga til áfanga hversu mikið lesefnið er, hvernig verkefnin verða, hvort og þá hversu mörg próf eru í áfanganum og annað sem við á. Kennari getur valið að leggja námsefnið fyrir eins og hann telur best. Það getur verið kennslubók, kennsluefni á neti, eigið kennsluefni, myndbönd bæði eigin fyrirlestrar eða kynningar og af netinu, myndir eða annað sem hentar hverju sinni.

Nánari upplýsingar fá nemendur í námsáætlun hvers áfanga.

Námsval
Fjarnemendur þurfa að velja sér nám um leið og staðnemendur. Við getum ekki tryggt nám sem valið er utan námsvalstíma ef vera kynni að námsáfangar séu fullir.

Námsmat
Hver kennari velur hvers konar námsmat veitir bestar upplýsingar um nám nemenda. Í öllum áföngum er leiðsagnarmat og ekki sérstakur prófatími í lok annar. Þetta þýðir þó ekki að kennarar leggi ekki fyrir próf þegar það hentar. Upplýsingar um námsmat kemur fram í námsáætlun hvers áfanga.

Mæting í kennslustundir
Allir fjarnemar eru skráðir í námshópa sem eru staðbundnir í skólanum og þeim fylgir stundatafla sem nemendur sjá í Innu. Fjarnemar geta mætt í sínar kennslustundir hvenær sem er hafi þeir tök á því en þeir hafa enga viðveruskyldu. Fjarnemar þurfa ekki að mæta sjálfir í skólann.

Umsjónarkennari 
Birgitta Birna Sigurðardóttir, birgitta@mtr.is er umsjónarkennari fjarnemenda. Beinið spurningum ykkar til hennar og hún vísar máli á annan starfsmann, kennara eða stoðþjónustu eftir því sem við á.

Námsráðgjöf
Námsráðgjafi skólans þjónustar fjarnemendur eins og staðnemendur.

Námsgjöld eru ekki endurgreidd en minnum á að flest stéttarfélög endurgreiða félagsmönnum námsgjöldin. 

Fjarnámið er með síðu á Facebook, hafið samband við umsjónarkennara fjarnáms til að hafa aðgang þar inn.

Síðast breytt 15. júní 2022.