Umhverfismál fréttir

Skóli á grænni grein

MTR fékk nýverið afhentan sinn annan grænfána en skólinn hefur verið grænfánaskóli síðan í september 2020. Grænfánaverkefnið alþjóðlegt umhverfismenntarverkefni sem á Íslandi er rekið af Landvernd. Það snýst um að auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan kennslustofu og utan.
Lesa meira

Stór plokkdagur í Ólafsfirði

Við í MTR látum okkur umhverfismál varða og gerum eins vel og við getum í að minnka kolefnissporið okkar með vistvænum ferðamáta, lágmarks matarsóun og flokkun á öllum úrgangi.
Lesa meira

Minna rusl í Menntaskólanum

Hlutfall almenns sorps frá skólanum hefur minnkað verulega síðustu ár. Í fyrra var það um fjórðungur af heildarþyngd sorpsins en 75% árið 2017. Þá hefur heildarmagn úrgangs sömuleiðis minnkað mikið undanfarin ár eða úr hálfu öðru tonni 2017 niður í 250 kg. í fyrra.
Lesa meira

Vistvænn ferðamáti

Langflest starfsfólk MTR uppfyllir samgöngusáttmála skólans en hann kveður á um að ferðast til og frá vinnu með vistvænum hætti. Á þessari önn uppfylla 94,6% starfsmanna samgöngusáttmálann.
Lesa meira

Hreinsunarátak

Allir staðnemar MTR sem staddir voru í skólanum í gær og nokkrir starfsmenn tóku sig til og tíndu rusl í poka. Farið var vítt um Ólafsfjarðarbæ, nágrenni skólans og íþróttamannvirkja, í kirkjugarðinn, á Flæðurnar og víðar. Af nógu mun hafa verið að taka og sáu bæjarstarfsmenn um að koma ruslinu sem tínt var á viðeigandi stað. Þetta átak nemenda var í tilefni stóra plokkdagsins sem var síðastliðinn laugardag. Eftir hreinsunina bauð skólinn nemum og starfsmönnum upp á pitsur sem runnu ljúflega niður.
Lesa meira

Fimmta Græna skrefið

MTR hefur stigið fimmta og síðasta Græna skrefið og fengið það viðurkennt. Skólinn er tólfta ríkisstofnunin til að ná þessum áfanga. Aðeins einn framhaldsskóli, Menntaskólinn við Sund, tók skrefið á undan MTR. Aðgerðir í verkefninu miða að því að efla umhverfisvitund starfsmanna og draga úr neikvæðum áhrifum starfsemi stofnana á umhverfið. Hjá MTR hefur verið farin sú leið að nokkrir starfsmenn hafa séð um að breyta verkferlum, bæta flokkun, setja upp grænt bókhald og fleira slíkt sem nauðsynlegt er að gera. Mikill áhugi og samstaða hefur ríkt í hópi starfsmanna. Fimm manna umhverfisráð hefur fundað reglulega á vorönninni. Jóna Vilhelmína Héðinsdóttir, aðstoðarmeistari, hefur borið hitann og þungann af skjölun vegna fimmta skrefsins. Björg Traustadóttir hefur í öllu ferlinu annast skipulag flokkunar og aðgerðir gegn matarsóun. Fuglar himinsins fá að njóta þeirra afganga sem verða af mat. Margir aðrir hafa lagt hönd á plóg en tengiliður verkefnisins er Unnur Hafstað. Lára Stefánsdóttir, skólameistari, segist vera ótrúlega stolt af þeim góða árangri sem náðst hafi. Duglegir og lausnamiðaðir starfsmenn hafi dregið vagninn og náð árangri sem sé skólanum og skólaumhverfinu til sóma.
Lesa meira

Fjórða græna skrefið í höfn

Í dag fékk Menntaskólinn á Tröllaskaga 4. græna skrefið. Græn skref er verkefni á vegum Umhverfisstofnunar en fjármagnað af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Stjórnandi verkefnisins í skólanum er Unnur Hafstað og hefur hún verið traustur leiðtogi og leiðbeinandi fyrir aðra starfsmenn stofnunarinnar.
Lesa meira

Rafræn afhending grænfánans

Menntaskólinn fékk grænfánan afhentan í morgun. Katrín Magnúsdóttir, sem stýrir grænfánaverkefninu hjá Landvernd afhenti fánann, í fyrsta sinn með rafrænum hætti. Grænfánaverkefnið er alþjóðlegt og taka skólar í sextíu og átta löndum þátt í því. Það snýst um að breyta heiminum til hins betra. Menn eru hluti náttúrunnar og þurfa að gæta hennar fyrir komandi kynslóðir. Störf umhverfisnefndar MTR á síðasta skólaári eru forsenda þess að skólinn fær grænfánann nú afhentan. Starfinu verður fram haldið í vetur. Nemendur einstakra áfanga skiptast á um annast umhverfisverkefni í samhengi við námsefni hverju sinni.
Lesa meira

Rafræn úttekt á grænfánaverkefninu

MTR hóf á síðasta ári þátttöku í grænfánaverkefninu, Skólar á grænni grein, sem er rekið er af Landvernd á Íslandi. Verkefnið er stærsta umhverfismenntaverkefni í heimi og er haldið úti af samtökunum Foundation for Environmental Education. Skólar þurfa að taka sjö markviss skref áður en hægt er að sækja um afhendingu grænfánans. Sótt var um fyrstu úttekt á grænfánastarfinu síðastliðið vor, en vegna aðstæðna var henni frestað og fór úttektin því fram rafrænt í gær. Katrín Magnúsdóttir, verkefnisstýra, hitti nýnema í áfanganum Inngangur að náttúruvísindum, sem eru að vinna að umhverfismálum þessa stundina og einnig fulltrúa úr umhverfisnefnd skólans sem starfaði síðasta vetur. Farið var yfir markmið og aðgerðir sem fram hafa farið til að ná þeim, en unnið var með þemað: Neysla og úrgangur. Katrín spurði nemendur meðal annars hvort aðrir nemendur og kennarar hefðu vitað af starfinu og sýnt því áhuga. Kom í ljós að margir kennaranna eru með fræðslu um umhverfismál sem þeir flétta inn í fjölbreytt fög í námskránni án þess að þau beri yfirskriftina umhverfisfræðsla og allir staðnemar hafa verið hvattir til að fylgja instagramsíðu nefndarinnar. Meðal verkefna sem þóttu vel heppnuð á síðasta ári var fataskiptasláin. Það verkefni er komið til að vera. Um tvö hundruð skólar eru þátttakendur í grænfánaverkefninu á Íslandi. Fyrstu skólarnir voru grunnskólar en nú eru skólar á öllum skólastigum þátttakendur, þar á meðal tveir háskólar. MTR mun flagga sínum fyrsta grænfána þann 23.september næstkomandi. Verkefnisstýra grænfánans í MTR er Karólína Baldvinsdóttir.
Lesa meira

Þriðja græna skrefið

MTR hefur stigið þriðja skrefið í verkefninu Græn skref í ríkisrekstri, fyrstur framhaldsskóla landsins. Þorbjörg Sandra Bakke, starfsmaður Umhverfisstofnunar, afhenti viðurkenningu á þessu í skólanum í dag. Tengiliður verkefnisins er Unnur Hafstað, kennari á náttúruvísindabraut.
Lesa meira