Fréttir

Skapandi skrif – Skapandi lestur

Hópur nemenda hefur í miðannarvikunni æft sig í að skrifa fjölbreytta texta frá eigin brjósti og líka í að nýta texta annarra og ýmislegt í umhverfinu til að fá nýjar hugmyndir. Leiðbeinendur í áfanganum eru Anton Helgi Jónsson og Þórarinn Hannesson sem báðir hafa fjölþætta reynslu af að skrifa og vinna með texta og miðla þekkingu sinni.
Lesa meira

Miðannarvika

Í næstu viku fá bæði nemendur og kennarar tilbreytingu. Staðnemar fá ný viðfangsefni og nýja kennara eða leiðbeinendur við þau. Að þessu sinni geta nemendur valið milli þriggja áfanga. Í einum áfanganum kynnast nemendur aðferðum við að skrifa fjölbreyttan texta frá eigin brjósti. Verkefnin eru ögrandi og húmor er eitt af því sem talið er æskilegt við úrlausnir, ekki síst húmor fyrir sjálfum sér. Leiðbeinendur eru Anton Helgi Jónsson, rithöfundur og Þórarinn Hannesson, ljóðskáld. Í öðrum áfanga leggja nemendur stund á þjálfun í samskiptum, sjálfsaga, slökun og fleira sem gagnast við að ná betri tökum á námi og lífinu almennt. Leiðbeinandi er Sólveig Helgadóttir, markþjálfi. Þriðji áfanginn fjallar um heilsuvernd og hreyfingu. Þar verður boðið upp á æfingar, útiveru, hugleiðslu, fræðslu um mataræði og fleira. Leiðbeinandi er gamall nemandi í MTR, Guðrún Ósk Gestsdóttir, einkaþjálfari. Fjarnemar hafa ekki sérstök skipulögð verkefni í miðannarvikunni. Þeir sem vilja geta notað hana til að vinna sér í haginn fyrir síðari hluta annarinnar eða til að njóta tilbreytingar af einhverju tagi og efla andann fyrir vikurnar sem á eftir koma. Kennarar þurfa að fara yfir margvísleg verkefni og úrlausnir og gefa síðan öllum nemendum miðannareinkunnir. Þeir nota líka tímann til að huga að námsefni síðari hluta annarinnar og einnig vonandi til að veita sér einhverja tilbreytingu frá hinu daglega amstri.
Lesa meira

Myndlist mánaðarins – Lundabúðin 2

Örlygur Kristfinnsson setti í sumar upp sýninguna Lundabúðin í Ytrahúsinu á Siglufirði. Sýningin var vel sótt. Nokkrar myndir á þessari sýningu mánaðarins í Hrafnavogum sýndi hann einnig þar en aðrar eru nýjar af nálinni og hafa ekki verið sýndar áður. Örlygur fæddist 21. mars 1949 á Siglufirði. Stundaði nám við Myndlista- og handíðaskóla Íslands 1969–´73. Var myndlistarkennari í 20 ár á Siglufirði og hélt þar myndlistarsýningar af og til. Stóð að stofnun Félags áhugamanna um minjasafn árið 1989, leiddi uppbyggingu og hönnun Síldarminjasafns Íslands og starfaði sem safnstjóri þess árin 1996 – 2016. Má með sanni lýsa safninu sem einu stóru og margslungnu listaverki þar sem hvert smáatriði fær þó að njóta sín og sagan verður ljóslifandi.
Lesa meira

Samstarf á Norðurlandi

Áhugi og eindrægni einkenndi samverustundir kennara og annars starfsfólks framhaldsskólanna sex á SAMNOR-deginum. Haldnar voru hátt í fjörutíu málstofur þar sem viðfangsefnin voru afar fjölbreytt, allt frá breytingum á heildarskipulagi námsumhverfis og hönnun á nýjum áföngum á borð við hamfarahlýnun yfir í sýndarveruleika og notkun á ýmsum forritum. Líka var fjallað um fjarkennslu í íþróttum, lokaverkefni vélstjóra, núvitundarfræðslu, erlent samstarf og margt fleira sem of langt yrði upp að telja. Nokkrir gestir nýttu boð um sjósund í Ólafsfirði og aðrir heimsóttu Skiltagerð Norðurlands og fleiri fyrirtæki í bænum. Í lok dags fóru fram fagfundir kennara einstakra námsgreina sem báru saman bækur, deildu reynslu og lærðu hver af öðrum. Þá höfðu stjórnendur skólanna einnig tækifæri til að ræða saman. Í heild einkenndi ánægja og gleði þessar samverustundir starfsmanna framhaldsskólanna á Norðurlandi.
Lesa meira

SAMNOR í Ólafsfirði

Starfsfólk Menntaskólans á Tröllaskaga hefur að mestu lokið undirbúningi móttöku starfssystkina frá Framhaldsskólunum á Laugum og Húsavík, Verkmenntaskólanum og Menntaskólanum á Akureyri sem mynda SAMNOR-samstarf. Dagskráin er fjölbreytt. Þar eru málstofur, erindi, sófaspjall, dótakynningar, heimsóknir í fyrirtæki, sjósund og fleira. Starfsfólki Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra er boðið með. Þá gefast kennurum skólanna góð tækifæri til að kynnast eða endurnýja gömul kynni og bera saman bækur um fagleg efni. Hér er slóð á myndband Ingu Eiríksdóttur um dagskrá og tilhögun SAMNOR-dagsins í Ólafsfirði föstudaginn 4. október.
Lesa meira

Heimsókn úr Menntaskólanum í Reykjavík

Starfsmenn Menntaskólans í Reykjavík heimsóttu skólann í dag. Þau fengu kynningu á MTR, námskrá skólans, menntunarfræði og hugmyndafræði. Síðan fengu þau innsýn í kennslu fjölmargra greina og hvernig upplýsingatækni spinnast inn í starfið. Frábær heimsókn þar sem margt bar á góma, kennarar skiptust á hugmyndum og reynslu. Rektor MR Elísabet Siemsen færði síðan MTR borðfána MR og skólameistara forláta húfu með merki MR sem mun veita yl í vetur.
Lesa meira

Nemendastýrður áfangi um umhverfismál

Stofnuð hefur verið umhverfisnefnd í skólanum. Í henni eru fjórir nemendur sem hafa í áfanganum UMHV2NÁ03 metið stöðu umhverfismála í skólanum og nærsamfélaginu og ætla síðan að útbúa aðgerðaáætlun um úrbætur. Ákveðið hefur verið að leggja áherslu á loftslagsmál. Stefnt er að gróðursetningu trjáa í samstarfi við Skógræktarfélagið og Skíðafélagið. Verkefnið er í vinnslu en stefnt að framkvæmdum í næstu viku. Það haustar að og bráðum gæti fallið snjór í Ólafsfirði. Þetta verkefni snýst um að kolefnisjafna. Nefndin hefur þegar sett upp fataslá í skólanum þar sem nemendur og starfsmenn setja föt sem þeir eru hættir að nota og aðrir geta nýtt sér. Einnig er búið að setja upp Instagrammsíðu til að miðla upplýsingum um það sem gert er. https://www.instagram.com/umhverfisnefndmtr/ Fylgjendur eru enn sem komið er aðallega nemendur skólans en stefnt er að því að fylgjendur verði 500. Þá er á dagskrá að tala við stjórnendur sveitarfélagsins og fá upplýsingar um hvað þeir eru að gera til að stuðla að heilbrigðara umhverfi. Nefndin hefur hug á að hvetja íbúa í Fjallabyggð til að vera duglegri að flokka sorp. Fjórmenningarnir hafa séð að sumir flokka alls ekki. Umhverfisnefndin hefur hug á að komast að á útvarpsstöðinni Trölla og ræða þetta mál. Afla fyrst upplýsinga og koma boðskapnum síðan til skila. Meðal annars ætla þau að kanna hvort ráðamenn í kjörbúðinni í Ólafsfirði og á Olís eru tilbúnir til að setja upp flokkunartunnur fyrir viðskiptavini. Áfanginn er á öðru þrepi. Kennarar eru Karólína Baldvinsdóttir og Unnur Hafstað.
Lesa meira

Róið og sigið í útivistinni

Nemendur í áfanganum útivist í snjóleysi ÚTIV2HR05, fengu um helgina tækifæri til að æfa sig í nýja turninum sem björgunarsveitin Strákar á Siglufirði reisti sér í vor. Turninn er á bak við einn snjóflóðavarnargarðinn ofan við byggðina. Hann er tíu metra hár. Þarna fengu nemendur að kynnast sigi með öllum þeim búnaði sem nauðsynlegur er. Það var ákveðin áskorun að halla sér aftur á brún turnsins og setja allt sitt traust á búnaðinn, en þegar það var komið var gaman að láta sig síga niður og flestir nemendur fóru nokkrar ferðir. Önnur æfing í þessar lotu var kajakróður. Fyrir æfinguna fengu nemendur kynningu á kajaksportinu og kennarar fóru vandlega yfir öryggisatriði. Síðan var róið af stað út á Siglufjörðinn þar sem meðal annars voru skoðuð gömul skipsflök. Veður var með besta móti og allir skemmtu sér vel yfir sögum Gests kennara, sem er margfróður um þetta svæði. Þá var stokkið í sjóinn með tilheyrandi gleðiópum. Þessir tveir æfingadagar tókust vel og fara í reynslubanka nemenda.
Lesa meira

Sjónarmið nemenda

Líðan nemenda í skólanum og verðið á matnum í mötuneytinu var meðal þess sem nemendur ræddu á skólafundi. Fundurinn er vettvangur nemenda til að ræða hagsmunamál sín og koma með ábendingar um breytingar sem þeir telja æskilegar. Að þessu sinni var, auk þess sem að framan var nefnt, rætt um nýnemadaginn fyrr í haust og skipulag í skólastofum, einkum í Brimnesi, þar sem uppröðun var breytt frá síðasta skólaári. Fram komu hugmyndir um að setja borðtennis- og billjarðborð í skólastofu og nota þau til að læra við þegar leikir væru úti. Hugmynd var líka hreyft um færa leikjatölvur úr sal í lokuð rými. Varðandi mötuneytið kom fram að nemendum finnst maturinn dýr og var varpað fram hugmyndum um hvernig hugsanlegt væri að lækka verðið, t.d. með fleiri miðum á matarkortunum sem viðskiptavinir mötuneytisins kaupa og greiða fyrirfram. Samkvæmt lögum um framhaldsskóla á að halda skólafund að minnsta kosti einu sinni á ári og eiga starfsmenn og fulltrúar nemenda rétt til setu þar samkvæmt nánari ákvörðun skólameistara. Í MTR hefur verið litið svo á að allir nemendur ættu rétt til að sitja fundinn og þeir hafa verið hvattir til að gera það. Sjálfsmatsteymi skólans fjallar um niðurstöður einstakra hópa og kynnir þær fyrir stjórnendum, skólanefnd og starfsmönnum skólans.
Lesa meira

Myndlist mánaðarins

Sýning mánaðarins í Hrafnavogum er ekki helguð einum listamanni eins og hingað til hefur verið. Þórarinn Hannesson, menningarfulltrúi, ákvað að breyta út af venjunni og setja saman sýningu á verkum í eigu starfsmanna skólans. Hverjum starfsmanni var í sjálfsvald sett hvaða verk úr sinni eigu hann legði til eða hvort hann tæki þátt. Það bárust þrettán verk sem auðga tilveru nemenda og starfsmanna í september. Verkin eru af ýmsu tagi en oftar en ekki eru einhver tengsl milli eiganda og listamanns. Margir listamannanna eru af svæðinu eða tengdir því með einhverjum hætti en aðrir hafa aldrei drepið niður fæti á Tröllaskaga, svo vitað sé. Verkunum fylgja söguskýringar frá eigendum um tilurð verkanna eða tengsl þeirra við höfundinn. Myndin sem fylgir fréttinni var tekin þegar Bergþór myndlistarkennari aðstoðaði menningarfulltrúann við að koma myndunum fyrir. Gestum og gangandi er velkomið að skoða sýninguna á skólatíma.
Lesa meira