Reglur fyrir utanlandsferðir

Forsendur fyrir þátttöku í erlendum verkefnum og ferðum á vegum
skólans:
● Ástundun í námi (verkefnaskil og mætingar) þarf almennt að vera fulllnægjandi.
● Svigrúm á að vera fyrir utanlandsáfanga í einingafjölda nemandans á önninni.
● Nemendur eiga að geta og vera tilbúnir til að tjá sig á samskiptatungumáil
verkefnisins.
● Nemendur þurfa að vera virkir og taka þátt í undirbúningi og verkefnum
ferðarinnar.
● Nemendur undir 18 ára eiga að skila inn leyfisbréfi frá sýslumanni undirrituðu af
foreldrum eða forráðamönnum.
● Nemendur sem ekki hafa áður tekið þátt í erlendu verkefni, geta átt forgang eftir
eðli verkefna.
● Nemendur eiga að sýna kurteisi og tillitsemi.
● Í ferðalögum á vegum skólans eiga nemendur að halda hópinn og fylgjast hver
með öðrum
● Nemendur eiga að fara eftir fyrirmælum og fylgja skipulagðri dagskrá.
● Nemendur þurfa að virða skólareglur sem og ferðareglur sem settar verða fyrir
ferðina.

Reglubrot
● Brot á reglum varða brottvísun úr verkefni (ferð) á eigin kostnað.
● Hegðun eða vanvirkni í einni ferð/verkefni hefur áhrif á aðrar mögulegar ferðir og
eða verkefni.

Verkreglur
Það sem þarf að vera ljóst fyrir brottför:
- Öll lyf, sjúkdóma, ofnæmi eða sérfæði hjá einstaklingum í hópnum þarf að
tilkynna til kennara/hópstjóra.
- Nemendur eiga að sækja um og vera með evrópska sjúkratryggingakortið í
ferðinni.
- Nemendur eiga að vera með gild vegabréf.
- Nauðsynlegt er að kennari/hópstjóri viti allt um nemandann varðandi greiningar,
raskanir, kvíða og þunglyndi, ofnæmi, óþol, ferðahræðslu, o. fl.
- Upplýsingar þurfa að liggja fyrir um nánasta aðstandanda/aðstandendur.
- Nemendur skulu skila inn umsókn um þátttöku í verkefnum. (Umsóknarferli
skilgreint fyrir hvert verkefni).