Erlend verkefni fréttir

Erlent samstarf til fyrirmyndar

Tvö erlend verkefni bíða á hillunni eftir að covid-faraldurinn réni eða gangi yfir. Annað er samstarf við framhaldsskóla á Spáni, Ítatíu og Portúgal en hitt er endurmenntunarverkefni fyrir starfsmenn. Þessi verkefni eiga að hefjast um áramótin. MTR hefur bæði gengið vel að afla samstarfskóla og fengið sérlega jákvæð viðbrögð við umsóknum um Erasmusstyrki. Ástæða þess er að verkefni sem skólinn hefur tekið þátt í hafa gengið mjög vel. Í formlegu mati á endurmenntunarnámskeiði sem lauk í vor kom fram að framkvæmdin hefði að mörgu leyti verið til fyrirmyndar. Allar ferðir tengdust skipulögðum námskeiðum eins og gert var ráð fyrir í umsókn. Allar ferðir voru farnar og ein að auki. Flest námskeiðin tengdust nýjum kennsluháttum eða nýrri tækni í námi og kennslu í samræmi við stefnu skólans. Fram kom líka í matinu að miðlun á reynslu þátttakenda væri markviss á reglulegum fundum og á facebooksíðu starfsmanna. Segja megi að skapast hafi sterk alþjóðleg menning innan skólans, það þyki sjálfsagt að starfsmenn taki þátt í alþjóðlegu samstarfi og stuðningur stjórnenda við það sé afgerandi. Í formlegri umsögn RANNÍS segir að þátttaka í Evrópuverkefnum hafi haft mikil áhrif bæði á einstaklingana og skólann í heild. Einstaklingar hafi vaxið í starfi, eigi auðveldara með að takast á við krefjandi aðstæður og hafi byggt upp net tengsla við erlenda kollega. Verkefnisstjóri erlendra samskipta í MTR er Ida Semey.
Lesa meira

Björgunarsveitir kynntar í Erasmus+ verkefni

Sjö MTR-nemendur og tveir kennarar hafa dvalið í Saldus í Lettlandi þessa viku og tekið þátt í Erasmus+ verkefninu „U2 have a voice“. Það snýst um að efla nemendalýðræði og virkja ungt fólk til þátttöku í lýðræðissamfélagi. Ásamt íslensku nemendunum taka nemendur frá Grikklandi, Lettlandi og Tékklandi þátt. Nemendurnir gista hjá fjölskyldum í Saldus og kynnast þannig innbyrðis og fá tækifæri til að upplifa ólíka menningu inni á heimilunum og í Saldus Videskula sem heldur utan um verkefnið í Lettlandi. Þátttakendur fengu höfðinglegar móttökur á mánudagsmorgun þegar haldnir voru tónleikar þeim til heiðurs í anda kærleika og ástar, enda Valentínusardagurinn nýliðinn.
Lesa meira

Lýðræði og ábyrgð

Hópur sjö MTR-nemenda og tveggja kennara verður í Lettlandi þessa viku og tekur þátt í Erasmus+ verkefni. Markmið þess er að þjálfa nemendur í virkri þátttöku og kenna þeim að axla ábyrgð í lýðræðisþjóðfélagi. Þátttakendur eru nemendur framhaldsskóla í Grikklandi og Tékklandi auk Lettlands og Íslands. Verkefnið er að hefjast en mun standa í tvö ár. Í fyrsta hlutanum verður fjallað um borgaralega ábyrgð, starf sjálfboðaliða og kosningar. Nemendahópurinn frá MTR ætlar að kynna starf björgunarsveitanna á Íslandi auk þess að segja frá landi og þjóð, Fjallabyggð og skólanum sínum.
Lesa meira

Ida á Erasmus+ ráðstefnu

Verið er að leggja lokahönd á starfsáætlun Erasmus+ fyrir árin 2021-2029. Ida Semey, verkefnisstjóri erlendra samstarfsverkefna í MTR var í hópi níu einstaklinga sem boðið var á ráðstefnu í Brussel í síðustu viku þar sem nýja áætlunin var kynnt. Þarna voru liðlega 600 hagsmunaaðilar frá ráðuneytum, landsskrifstofum, sveitarfélögum, fyrirtækjum, samtökum, háskólum, framhaldsskólum, fræðslusetrum og leikskólum vítt um Evrópu. Gestum var skipt í 30 umræðuhópa og vinnustofur með mismunandi þemu. Ida segist hafa fengið tilfinningu fyrir áskorunum og tækifærum í tengslum við Erasmus+ á hverju sviði sem hún tók þátt í en ekki hafi allir verið sammála um leiðir að mismunandi markmiðum. En flestir hafi verið fullir af eldmóði og með jákvæðar væntingar. Margir hafi verið reyndir og sagt skemmtilegar sögur. Hún hafi hitt gamla kunningja, kynnst mörgu nýju fólki og fengið tækifæri til að tala öll tungumálin sex sem hún kann. Þá hafi samveran með Íslendingunum í ferðinni verið afar lærdómsrík og skemmtileg og mikill heiður að fá tækifæri til að taka þátt í umræðum, kynna skólann og kynnast hinu margslungna og fjölþjóðlega samfélagi sem Erasmus+ er.
Lesa meira

Ida á Erasmus+ ráðstefnu

Verið er að leggja lokahönd á starfsáætlun Erasmus+ fyrir árin 2021-2029. Ida Semey, verkefnisstjóri erlendra samstarfsverkefna í MTR var í hópi níu einstaklinga sem boðið var á ráðstefnu í Brussel í síðustu viku þar sem nýja áætlunin var kynnt. Þarna voru liðlega 600 hagsmunaaðilar frá ráðuneytum, landsskrifstofum, sveitarfélögum, fyrirtækjum, samtökum, háskólum, framhaldsskólum, fræðslusetrum og leikskólum vítt um Evrópu. Gestum var skipt í 30 umræðuhópa og vinnustofur með mismunandi þemu. Ida segist hafa fengið tilfinningu fyrir áskorunum og tækifærum í tengslum við Erasmus+ á hverju sviði sem hún tók þátt í en ekki hafi allir verið sammála um leiðir að mismunandi markmiðum. En flestir hafi verið fullir af eldmóði og með jákvæðar væntingar. Margir hafi verið reyndir og sagt skemmtilegar sögur. Hún hafi hitt gamla kunningja, kynnst mörgu nýju fólki og fengið tækifæri til að tala öll tungumálin sex sem hún kann. Þá hafi samveran með Íslendingunum í ferðinni verið afar lærdómsrík og skemmtileg og mikill heiður að fá tækifæri til að taka þátt í umræðum, kynna skólann og kynnast hinu margslungna og fjölþjóðlega samfélagi sem Erasmus+ er.
Lesa meira

Gestir að vestan

Háskólanemar frá Gustavus Adolphus College í Minesota í Bandaríkjunum heimsóttu skólann á þriðjudag. Þetta var tuttugu manna hópur á aldrinum 18-21 árs ásamt kennurum sínum Kjerstin Moody og Jeff La Frenierre. Nemendur GAC taka í janúarmánuði námskeið sem er ferðalag. Gjarnan er farið á framandi slóðir og námið hugsað til undirbúnings nemenda fyrir starfsferil þeirra (career course). Áhersla er á samþættingu greina á borð við bókmenntir, hagfræði, hjúkrun, landfræði og lýðheilsu. Hópurinn verður þrjár vikur á Íslandi og kynnir sér sérstaklega atvinnulíf, mannlíf og menningu í bæjum á Tröllaskaga. Lára Stefánsdóttir og Inga Eiríksdóttir tóku á móti hópnum og sögðu frá skólastarfi hér. Nemendurnir voru áhugasamir og spurðu margs. Sumir höfðu verið í grunnskóla þar sem kennslufræðin var svipuð því sem fylgt er í MTR.
Lesa meira

Verkefnastjóri erlendra samskipta til Brussel

Mikil þekking og reynsla hefur safnast í fjölþjóðlegu samstarfi sem nemendur og kennarar MTR hafa tekið þátt í síðstu ár. Ida Semey hefur verið í fararbroddi í þessu starfi. Hún hefur skrifað flestar styrkumsóknir og auk þess átt drjúgan þátt í að skipuleggja verkefni og stýra þeim. Þetta hefur ekki farið framhjá starfsmönnum Rannís sem sjá um samskiptin við framkvæmdastjórn ESB vegna Erasmus+ verkefnanna. Þess vegna er Ida í hópi tíu Íslendinga sem verða í Brussel í vikunni og taka þátt í að leggja línur í þessu samstarfi fyrir tímabilið 2021-2027. Sex íslensku fulltrúanna eru reyndir verkefnisstjórar í evrópuverkefnum en fjórir eru starfsmenn Rannís. Á fundunum í Brussel verða áherslur og skipulag evrópuverkefnanna á næstu árum kynnt og þátttakendur hafa tækifæri til að láta í ljósi álit sitt á þeim áður en formlega verður frá öllu gengið.
Lesa meira

Fjölþjóðlegt samstarf

Nemendur og starfsmenn MTR hafa á síðustu fimm árum tekið þátt í fjölmörgum erlendum verkefnum. Flest hafa verið styrkt af Evrópusambandinu eða Norrænu ráðherranefndinni. Sum verkefnin hafa snúist um nemendaskipti en önnur um nám og þjálfun starfsmanna á námskeiðum, í skólaheimsóknum og á sérstökum námsstefnum. Nemendur og kennarar frá sautján Evrópuríkjum hafa tekið þátt í þessu samstarfi.
Lesa meira

Áhersla á hamingjuna í kínverskum skólum

Heimsráðstefna skólastjóra var haldin í Shanghai í Kína 23.-25. október s.l. Lára Stefánsdóttir skólameistari MTR sótti ráðstefnuna ásamt hópi íslenskra skólameistara. Ráðstefnan var einstaklega góð, fjölmargt mátti læra og skipulag og utanumhald til fyrirmyndar. Markmiðið með ferðinni var að meta hvað væri helst á döfinni í skólastjórnun í heiminum, kynnast áherslum Kína í menntun og hver framtíðarsýn væri á skólastarf.
Lesa meira

Nýtt Erasmus+ verkefni

„Þú hefur líka rödd“ er titill samstarfsverkefnis sem hófst núna um mánaðamótin. Þátttakendur eru frá Grikklandi, Lettlandi og Tékklandi auk Íslands. Markmið verkefnisins er að þjálfa nemendur í virkri þátttöku og kenna þeim að axla ábyrgð í lýðræðisþjóðfélagi. Á þeirra herðum mun hvíla að efla og þróa lýðræði og menningu í evrópskum samfélögum. Verkefnið er í fjórum hlutum og verður unnið á tveimur árum. Í fyrsta hluta verður fjallað um borgaralega ábyrgð, starf sjálfboðaliða og kosningar. Í öðrum hluta verður fjallað um jafnrétti í fjölmenningarlegu samfélagi. Tjáningarfrelsi er þemað í þriðja hluta. Þar lesa nemendur bækur sem hafa verið bannaðar og kynnast falsfréttum, áróðri og spuna í fjölmiðlum. Í síðasta hlutanum verður svo fjallað um lýðræðismenningu, mótmælaaðgerðir og borgaralega óhlýðni. Lára Stefánsdóttir, skólameistari og Ida Semey verkefnisstjóri erlendra samstarfsverkefna sátu í dag fund í Reykjavík þar sem þar sem afhentir voru samningar um verkefni til þeirra skóla sem hlutu Erasums+ styrki ásamt fræðslu til styrkhafa um vinnu við verkefnið. Verkefnisstyrkurinn nemur í heild um átján milljónum króna en þar af verður um fimm milljónum varið til að kosta þátttöku MTR. Sérstakir umsjónarmenn skólans með verkefninu verða Karólína Baldvinsdóttir og Sigríður Ásta Hauksdóttir.
Lesa meira