Viðbragðsáætlun vegna eineltismála

Verkferill þegar upp kemur (grunur um) einelti
 
Komi upp grunur um einelti er það tilkynnt til náms- og starfsráðgjafa eða annars starfsfólks á þar til gerðu eyðublaði sem hægt er að nálgast hér á síðunni: Tilkynning um (grun um) einelti.  og einnig í afgreiðslu skólans. Blaðinu er komið til náms- og starfsráðgjafa. Tilkynning getur einnig borist munnlega eða með því að senda tölvupóst á mtr@mtr.is

Náms- og starfsráðgjafi skoðar málið í samræmi við skilgreiningu skólans á einelti og ákveður næstu skref.
 
Ef náms- og starfsráðgjafi metur að um einelti sé að ræða er eineltisteymið kallað saman og vinnur það eftir ákveðnu vinnuferli:

  • Fyllir út “ Tilkynning um (grun um) einelti” hafi tilkynningin ekki borist á eyðublaðinu.
  • Leitar eftir upplýsingum frá nemendum, starfsfólki skólans og forráðamönnum. 
  • Gerir forráðamönnum og nemendum grein fyrir hvað skólinn getur gert til aðstoðar þolendum og gerendum.
  • Hvað forráðamenn geta gert til aðstoðar barni sínu og skólanum og hver ábyrgð foreldra er í meðferð eineltismála.
  • Þolandi og gerandi/gerendur fá stuðning frá náms- og starfsráðgjafa sé þörf á annars konar stuðningi getur Menntaskólinn á Tröllaskaga aðstoðað við slíkt.
  • Samstarf foreldra og náms- og starfsráðgjafa um eftirfylgd málsins.
  • Vinnsla málsins er skráð á þar til gerð eyðublöð sem varðveitt eru hjá náms- og starfsráðgjafa. Forráðamenn eru einnig hvattir til að skrá hjá sér málsatvik.

 
Náms- og starfsráðgjafi gerir viðkomandi kennurum, skólastjórnendum og öðru starfsfólki  grein fyrir stöðu mála.

Ef ofangreindar aðgerðir bera ekki árangur að mati náms- og starfsráðgjafa og skólastjórnenda og grunur um einelti staðfestur vísar skólameistar geranda úr skóla í einn dag skv. 2. mgr. 33. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008, enda er einelti brot á skólareglum. Sé eineltið alvarlegt og jafnvel refsivert skv. lögum getur skólameistari ákveðið að grípa til frekari ráðstafana skv. sömu lögum. 
Sé nemandi yfir 18 ára aldri er ekki haft samband við foreldra nema með gefnu leyfi nemandans.

Ef nemandi er beittur einelti er það siðferðisleg skylda samnemenda, starfsfólks, kennara og skólastjórnenda að skerast í leikinn.

Tilkynning um grun um einelti

Endurskoðað 18. september 2013