Rafræn stoðþjónusta

Regnbogi mynd GK
Regnbogi mynd GK

Á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis er að hefjast tilraunaverkefni sem snýst um
notkun á stafrænum lausnum til að auka aðgengi framhaldsskólanemenda að stoðþjónustu,
einkum geðheilbrigðisþjónustu. Menntaskólinn á Tröllaskaga er einn sex skóla sem taka þátt í
verkefninu sem verður unnið á tveimur árum. Það snýst um að tengja saman sérfræðinga, svo
sem náms- og starfsráðgjafa og sálfræðinga með fjarþjónustukerfinu Köruconnect. Þess er
vænst að verkefnið auki aðgengi nemenda að stuðningi og ráðgjöf, auðveldi starfsmönnum að
greina þarfir þeirra og að rýna veitta þjónustu eftirá. Innleiðing Köruconnect hefst síðar í
þessum mánuði og greiðir ráðuneytið kostnað við uppsetningu kerfisins og notkun þann tíma
sem tilraunin varir. Skólinn þróar notkun sína sjálfur í takt við þarfir nemenda.
Hinir skólarnir sem taka þátt í verkefninu eru Borgarholtsskóli, Fjölbrautaskólarnir á Akranesi
og í Ármúla, Menntaskólinn í Hamrahlíð og Verkmenntaskólinn á Akureyri.