Aukið gagnsæi

MTR mynd GK
MTR mynd GK

Hluti reikninga Menntskólans á Tröllaskaga verður aðgengilegur á opnirreikningar.is – frá og með morgundeginum 11. apríl. Opnirreikningar.is var opnaður í september 2017 með það að markmiði að auka gagnsæi og aðgengi almennings að fjárhagsupplýsingum ríkisins. Á vefnum er unnt að skoða upplýsingar um greidda reikninga ráðuneyta og stofnana úr bókhaldi ríkisins. Birtar eru upplýsingar úr fjárhagskerfi ríkisins. Vefurinn er uppfærður mánaðarlega og nýjar upplýsingar birtast að jafnaði 10. hvers mánaðar. Þær upplýsingar sem birtar eru tengjast reikningum sem greiddir voru í mánuðinum á undan.

Rétta er að geta þess að tölvuverður hluti reikninga og greiðslna MTR verður ekki aðgengilegur almenningi samanber upplýsingar hér að neðan. Í ár var úthlutun á fjárlögum til  Menntaskólans á Tröllaskaga 270 miljónir.  Gert er ráð fyrir að yfir 200 miljónir af því séu fyrir launum og launatengdum gjöldum og upplýsingar um það verða ekki aðgengilegar vegna persónuverndar. Eins þarf að hafa í huga að greiðslur til fyrirtækja og stofnanna sem ekki senda rafræna reikninga eru ekki enn aðgengilegar. Þar má t.d. nefna stærsta viðskiptaaðila skólans Fjallabyggð en í ár er gert ráð fyrir að skólinn greiði Fjallabyggð yfir 17 miljónir króna í húsaleigu og fyrir ýmsa þjónustu. Hægt er að skoða ársreikninga skólans á vef skólans, https://www.mtr.is/is/skolinn/skyrslur.

Á vefnum er hægt að leita eftir stofnun, birgja, tegund kostnaðar og tímasetningu. Vefurinn byggir á því að birta upplýsingar um greiðslur sem fara í gegnum viðskiptaskuldakerfi stofnana, en þangað fara reikningar fyrir kaup á vörum og þjónustu. Greiðslur sem ekki fara í gegnum viðskiptaskuldakerfið eru ekki birtar, en það eru t.d. launagreiðslur, greiðslur í erlendum gjaldeyri og greiðslur á bótum og styrkjum.

Í verkefninu hefur verið hugað sérstaklega að persónuvernd, upplýsingum sem gætu haft skaðleg áhrif á samkeppni og upplýsingum sem varða öryggismál. Í þessu skyni voru settar upp síur til að tryggja að viðkvæmar upplýsingar birtist ekki. Síurnar eru þessar:

Tegund kostnaðar. Þessi sía er notuð fyrir bókhaldstegundir þar sem flestar eða allar færslur eru viðkvæmar. Dæmi um það er tegund 54430 „Læknar, hjúkrunarfræðingar og sjúkraþjálfarar“ Í slíkum færslum geta viðkvæmar upplýsingar um einstaklinga komið fram. Annað dæmi er tegundir fyrir greiðslum til fanga.

Kostnaðarstaður (viðfang). Tiltekin viðföng eru undanskilin, á borð við „Málskostnaður“ í opinberum málum eða „Rekstur öryggissvæðis“.

Kennitölur einstaklinga. Í gegnum viðskiptaskuldakerfið fara margar greiðslur til einstaklinga. Um er að ræða endurgreiðslur á kostnaði, dagpeninga og kaup á þjónustu. Vegna persónuverndarsjónarmiða verða ekki birtar upplýsingar um greiðslur til einstaklinga ef viðkomandi hefur ekki gilt VSK-númer. Ef viðkomandi hefur gilt VSK-númer þá eru upplýsingar birtar, enda er þá litið svo á að þær varði atvinnustarfsemi.