Tröllaskagi - TRÖS1A05

Lýsandi heiti áfanga: Frumkvöðlafræði starfsbraut
Framhaldsskólaeiningar: 5
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Nemendum kynnast afþreyingu í nærsamfélaginu á sviði menningar og lista, náttúru, íþróttum eða annarrar hreyfingar.
Markmið áfangans er að örva sköpunarkraft og auka djörfung nemenda og dug til að kasta sér út í nýjar áskoranir þar sem útkoma er ekki fyrirfram gefin.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • helstu þáttum afþreyingar í nærsamfélagi
 • hugarflæði við hugmyndavinnu
 • mikilvægi góðra skilgreininga á hugmynd og verkefni
 • gildi þess að hugsa í lausnum


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • virkja hugmyndaflugið
 • starfa í hóp þar sem virðing og jákvæð samskipti einkenna ákvarðanatöku
 • kynna eigin hugmyndir og verkefni


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • hugsa lausnamiðað
 • gera verkáætlun sem hentar því verkefni sem hugmynd er að
 • skipuleggja starf í hópi þannig að kraftar hvers og eins nýtist og allir séu sáttir við sinn hlut
 • kynna eigin vinnuNámsmat:
Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.

Birt með fyrirvara um breytingar