Tími í myndlist – MYL2A02

Lýsandi heiti áfanga: Myndlist - Hvað er tími?
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Áfangin fjallar um spurninguna um tíma í myndlist, hvernig hann birtist í listaverkum og hvernig listamenn nálgast hugtakið í sköpun sinni. Í áfanganum munum við leggja áherslu á ólíkar nálganir listamanna með hugtakið tími og hvernig tíminn sýnir sig í listaverki annaðhvort sem efniviður, vandamál, þema og/eða innblástur. Við skoðum hvernig listamenn hafa nálgast þetta í verkum sínum í stuttum fyrirlestrum sem veita nemendum innblástur fyrir eigin verk sem eiga að fjalla á einhvern hátt um tíma. Í lok áfangans skila nemendur og sýna fullbúið verk þar sem unnið er með tíma þemað á skapandi hátt í hvaða miðli sem er.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • hugtökum tengdum tíma í listsköpun
 • ólíkum nálgunum þekktra listamanna
 • mismunandi listmiðlum
 • mismunandi tegundum hreyfimynda


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • tjá sig á skýran, ábyrgan og skapandi hátt um sköpun sína
 • skipuleggja vinnuferli við undirbúning verks eftir eigin hugmyndum undir leiðsögn kennara
 • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • taka þátt í umræðum um listsköpun


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • tjá skoðanir sínar á hugtakinu tími í myndlist
 • skapa skýra sjálfsmynd og gerir sér grein fyrir nýjum tækifærum
 • búa til eigið verk
 • geta metið eigin þekkingu og leikni ásamt því aða gera sér grein fyrir hvernig frekara nám eflir hæfni og eykur möguleika
 • vinna á skapandi hátt við listiðkun sína
 • vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi og innan samfélags greinarinnar og listarinnar


Námsmat:
Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati, nemendur þurfa að standast mætingarkröfur áfangans.

Birt með fyrirvara um breytingar