Taktu stjórnina - LKN2A02

Lýsandi heiti áfanga: Taktu stjórnina - lífsleikni
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Nemandinn öðlast færni og þekkingu á samskiptum, framkomu, deilum, slökun, sjálfsaga og ýmsu fleiru. Nemendur skoða hæfileika, veikleika, og styrkleika sína og læra nýta sér þá. Tilvalið námskeið fyrir alla þá sem vilja ná betri tökum á námi sínu.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • eigin styrkleikum og veikleikum
 • fordómum og mögulegum ástæðum þeirra
 • eigin fordómum og leiðum til að takast á við þá
 • menningu og menningarmun milli þjóða og þjóðfélagshópa
 • mannréttindum
 • sjálfsmynd og sjálfstrausti
 • álagi, stressi og kvíða
 • samskiptum bæði góðum og slæmum


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina eigin styrkleika og veikleika
 • gera sér grein fyrir eigin fordómum
 • efla sjálfsmynd sína og annarra
 • gera sér grein fyrir neikvæðum áhrifum af stressi, álagi og kvíða
 • jákvæðum farsælum samskiptum


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • greina eigin styrkleika og nýta sér þá í lífinu
 • greina eigin veikleika og finna leiðir til að efla sig og bæta
 • gera sér grein fyrir eigin fordómum og því hvernig hægt er að vinna gegn þeim
 • finna leiðir til að efla eigin sjálfsmynd og annarra
 • eiga í samskiptum við mismunandi fólk á jákvæðan og uppbyggjandi hátt
 • fagna fjölbreytileikanum og takast á við tilveruna á jákvæðan hátt


Námsmat:
Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati, nemendur þurfa að standast mætingarkröfur áfangans.

Birt með fyrirvara um breytingar