Spænska - SPÆ1B05

Lýsandi heiti áfanga:
Framhaldsskólaeiningar: 5
Undanfari: SPÆ1A05

Lýsing á efni áfangans:
Í þessum áfanga er áfram lögð áhersla á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins: Strax frá upphafi eru nemendur þjálfaðir í lesskilningi ásamt samskiptaþáttunum tali, hlustun og ritun. Áhersla er lögð á réttan framburð, uppbyggingu orðaforða og að þjálfa grunnatriði málfræðinnar. Menningu spænskumælandi landa er fléttað inn í kennsluna.
Í áfanganum er gert ráð fyrir fjölbreyttri verkefnavinnu þar sem nemendur vinna ýmist einir eða í hópum. Unnið er bæði með raunefni og kennsluefni í mynd, video- og textaformi, svo sem tónlist, samtöl, fræðsluefni, blaðagreinar og auglýsingar, svo dæmi sé tekið. Markmiðið er að auka læsi nemenda á hinn spænskumælandi menningarheimi og gera þeim kleift að nota tungumálið til þess að geta tjáð sig á einfaldan hátt og nýtt sér það til að afla sér upplýsinga og þekkingar.
Áfanginn verður kenndur með dreifnámsniði. Mjög mikilvægt er að nemendur skilji mikilvægi þess að mæta í tímana samkvæmt stundatöflu áfangans og vinna þau verkefni sem verða lögð fyrir inn í kennsluumsjónarkerfinu. Kennarinn mun vera til staðar á skype og/eða spjalli, verður með innleg einu sinni í viku sem tekið verður upp og verður til staðar fyrir nemendur sem ekki hafa tök á að vera með í tíma eða þá sem vilja aðeins rifja upp það sem sagt var í tíma. Áhersla er lögð á að nemendur beri ábyrgð á sínu eigin námi og sýni sjálfstæð vinnubrögð.

Námsefnið er þemaskipt og í þessum áfanga verður unnið með 4 þemu:

 1. Mi casa, mi pueblo y mi región.
 2. Comida y bebida.
 3. Ciudades, paises y viajes.
 4. Nemendur velja þemu eftir áhuga og vinna verkefni tengd þeim.

Málfræðiatriði og æfingar verða þó sameiginleg. Verður útskýrt nánar.


Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • menningu þeirra landa þar sem spænska er töluð
 • almennum orðaforða og einföldum setningum
 • mál- og samskiptavenjum
 • grunnatriðum í spænskri málfræði
 • tungumálinu og útbreiðslu þess


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja almennt talað mál þegar talað er skýrt og greinilega
 • nota einfaldan orðaforða til að :
 • tjá sig um og lýsa hvernig og hvar hann býr og nefna séreinkenni þess.
 • tjá sig um mat og drykk og bera saman.
 • segja fra borgum, löndum og tala um ferðalög.
 • afla sér upplýsingar um og tjá sig um sjálfvalin málefni sem tengjast hinu spænskumælandi heimi.
 • nota tungumálið í einföldum samræðum.
 • lesa texta um efni sem hann þekkir og tileinka sér ný orð í textanum
 • skrifa stuttan samfelldan texta um efni sem unnið hefur verið með
 • nota meginreglur í málfræði
 • koma auga á blæbrigði spænskumælandi menningar


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • halda samtali gangandi og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
 • skilja talað mál um kunnuglegt viðfangsefni m.a. úr útvarpi og sjónvarpi
 • lesa stuttar blaða- og tímaritsgreinar og geta dregið ályktanir af því sem hann les
 • skrifa texta bæði frá eigin brjósti og samantektir á tilteknu efni
 • geta borið saman eigin og framandi menningu
 • auka meðvitund um eigin leiðir til að tileinka sér tungumálið


Námsmat:
Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.

Birt með fyrirvara um breytingar