Sköpun - SKÖ2A05

Lýsandi heiti áfanga: Sköpun
Framhaldsskólaeiningar: 5
Undanfari: Inngangur að listum

Lýsing á efni áfangans:
Áfanginn miðar að því að opna fyrir sköpunarkraft nemenda og gera þá óhrædda við að prófa, framkvæma og þróa hugmyndir sínar án þess að hræðast útkomuna. Áhersla er lögð á tilraunavinnu þar sem unnið er í og með ólík efni og miðla. Nemendur gera tilraunir með margvíslegan óhefðbundinn efnivið þar sem leitast verður við að finna óvæntar og skapandi leiðir til úrlausnar. Í áfanganum eiga nemendur að geta sýnt frumkvæði og skapandi nálgun í verkefnum sínum og beitt viðeigandi aðferðum við útfærslu verka. Kennslan er einstaklingsbundin og miðar að því að gera nemendur tilbúna til að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • að sköpun er hægt að vinna í hvaða miðli sem er.
 • að hægt er að skapa raunveruleg verðmæti
 • konsept hugsun
 • vinnuumhverfi, vinnutækjum og áhöldum sinnar skapandi hugsunar
 • skapandi hugsun og hugflæði
 • hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar
 • að miðla listsköpun sinni með því að tjá sig um hana og sýna
 • að þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum
 • að meta eigið vinnuframlag


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita skapandi hugsun
 • sjá möguleika í skapandi hugsunar í mismunandi miðlum
 • tjá sig um eigin sköpun
 • beita mismunandi miðlunarleiðum í sköpun sinni
 • nýta sér hugarflæði í hugmyndavinnu
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • skiptast á skoðunum og setja fram hugmyndir sínar og bregðast við viðmælendum.


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vera skapandi í hugsun
 • skapa með mismunandi miðla
 • vera meðvitaður um menningarlegt hlutverk listsköpunar
 • fullvinna hugmyndir undir leiðsögn kennara
 • tjá sig hiklaust um eigin sköpun við aðra viðmælendur
 • skapa eigin verk byggt á eigin listrænum styrk undir leiðsögn kennara
 • skilgreina eigin verk
 • standa að sýningu þar sem nemandinn miðlar verkum sínum
 • kynna eigin verk og geta brugðist við og tjáð skoðanir sínar um verk annara
 • tjá sig hiklaust og taka þátt í samræðum um myndlist við ólíka viðmælendur
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum
 • meta eigið vinnuframlag


Námsmat:
Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.

Birt með fyrirvara um breytingar