Skólablað ÍSL2F02

Lýsandi heiti áfanga: Skólablað
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Í áfanganum læra nemendur að safna saman upplýsingum, koma þeim saman í ritað mál og útbúa skólablað til birtingar. Nemendur semja greinar, taka viðtöl, taka myndir, taka saman upplýsingar og setja fram í grein og setja upp blað. Lögð er áhersla á þætti eins og val á umfjöllunarefni, efnistök, málfar, stíl og uppbyggingu texta.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • mikilvægi þess að setja upplýsingar fram á skýran og greinagóðan hátt
  • fjölbreyttum aðferðum til að koma efni frá sér á prenti
  • úrvinnslu ganga og uppsetningu efnis


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • taka saman upplýsingar t.d. myndir og texta og koma á greinagott form
  • meta málfar, stíl, uppbyggingu og efnistök í eigin texta
  • meta eigin texta og annarra á gagnrýninn hátt
  • vinna að skapandi og fjölbreyttum verkefnum


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • vinna úr upplýsingum sem hann safnar og útbúa grein til birtingar
  • safna sama upplýsingum með ólíkum hætti, t.d. með viðtölum
  • setja fram efni á skýran hátt