Skapandi skrif - ÍSL2E02

Lýsandi heiti áfanga: Skapandi skrif
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Í áfanganum læra nemendur að skrifa góðan texta. Lögð er áhersla á þætti eins og val á umfjöllunarefni, efnistök, málfar, stíl, persónusköpun og uppbygging. Margvíslegar aðferðir eru notaðar sem kveikjur að ritverkum; tilvitnanir, tónlist, frásagnir, vettvangskannanir, umræður, myndlist og leikrænn spuni.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • hvað einkennir góðan stíl
 • nokkrum einkennum góðra bókmenntatexta
 • uppbyggingu styttri og lengri ritverka


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skrifa góðan texta
 • meta málfar, stíl, uppbyggingu og efnistök í eigin texta
 • meta texta annarra
 • ræða um texta samnemenda
 • lesa upphátt texta sem hann hefur skrifað


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skrifa stuttar sögur og ljóð þar sem greina á helstu einkenni góðs bókmenntatexta
 • taka þátt í umræðum um gæði og inntak bókmenntatexta
 • búa texta sinn undir birtingu eða flutning á honum
 • flytja eigin texta