Sjávarútvegsfræði - SJÁV1E02

Lýsandi heiti áfanga: Sjávarútvegur
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Í áfanganum munu nemendur kynnast helstu nytjategundum við Ísland, fjölbreyttum störfum og fyrirtækjum er tengjast sjávarútvegi, ferðaþjónustu í sjávarútvegi, fá innsýn í sögu sjávarútvegs við Ísland, nýsköpun, tækni og verðmætum. Nemendur fara í heimsóknir til fyrirtækja, kryfja lífverur, heimsækja söfn, fá fræðslu frá fagaðilum og stofnunum og fara á veiðar.

Lokamarkmið áfanga
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • byggingu fiska
  • fjölbreyttum störfum í sjávarútvegi
  • mikilvægi sjávarútvegs fyrir Íslendinga


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • lesa og skilja umfjöllun um helstu viðfangsefni áfangans
  • tjá kunnáttu sína bæði munnlega og skriflega


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • geta tekið þátt í umræðum um viðfangsefni áfangans og myndað sér skoðanir sem byggjast á gagnrýnni hugsun
  • tjá sig um einstaka efnisþætti
  • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrg á eigin námi og vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra