Námstækni - NÁM1B02

Lýsandi heiti áfanga:  Ábyrgð, áhugi, þjálfun
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Þessi áfangi í námstækni er sérstaklega hugsaður fyrir þá nemendur sem skilgreindir hafa verið með ákveðna námsörðugleika en einnig þá nemendur sem einhverra hluta vegna náðu ekki lágmarksárangri á grunnskólaprófi eða eiga erfitt með að fóta sig í námi sínu við skólann.  
Farið verður yfir það með nemendum hvaða ástæður geta legið að baki námsörðugleikum þeirra á sama tíma og styrkleikar þeirra í námi eru dregnir fram. Rætt verður hvernig hægt er að nýta styrkleika nemenda og ná árangri í námi. Sjálfsmynd nemenda er markvisst styrkt með því að ýta undir það sem vel gengur og þjálfa þá þætti í námi sem reynast nemendanum erfiðir.
Þessi áfangi í námstækni er hugsaður sem aðstoðartímar í heimavinnu og þjálfun á þeim atriðum sem nemendur eru að fást við í öðrum greinum.
Mikil áhersla er lögð á það að nemendur taki ábyrgð á sjálfum sér sem námsmenn og nái að hagnýta sér þá hæfileika sem þeir búa yfir.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • námskröfum skólans
  • aðferðum til að skipuleggja tíma og nám
  • árangursríkum námsaðferðum
  • leiðum til að efla sjálfsmynd og eiga góð samskipti við aðra


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • nýta tíma sinn vel og nota námsaðferðir sem skila árangri
  • setja sér markmið sem námsmaður og einstaklingur
  • eiga góð samskipti við aðra


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • efla styrkleika sína og vinna að því að þeir nýtist sem best


Námsmat:
Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.

Birt með fyrirvara um breytingar