Lýðheilsa - LÝÐ1C02

Lýsandi heiti áfanga: Heilsuvernd og hreyfing
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Markmið námskeiðsins er að efla og styrkja vitund þátttakenda á heilsusamlegu líferni, andlegu, líkamlegu, og félagslegu. Kynnt verða helstu atriði og/eða tillögur um samnorrænar ráðleggingar í tengslum við mataræði og fyrirbyggingu sjúkdóma. Áfanganum er skipt í fyrirlestra og verklegar kynningar, farið verður yfir heilsuvernd og hreyfingu, s.s. fjallaskíði, gönguskíði, fjallamennsku og svigskíði. Í áfanganum er reynt að stuðla að því að nemendur verði meðvitaðir um helstu áhrifavalda sem snerta heilsusamlegt líferni, hvað hefur áhrif á þá andlega, líkamlega og félagslega.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • tengslum heilsuverndar og hreyfingar
  • tillögum um samnorrænar ráðleggingar í tengslum við matarræði og fyrirbyggingu sjúkdóma
  • hvernig hreyfing ýtir undir heilsusamlegt líferni bæði andlegt, líkamlegt og félagslegt


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • stunda skíðamennsku sér til heilsubótar
  • gera sér grein fyrir helstu áhrifavöldum á andlegt, líkamlegt og félagslegt líferni hans


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • stunda heilsusamlegt líferni og hugsa vel um sig bæði andlega, líkamlega og félagslega
  • stunda skíðamennsku sér til heilsubótar og hressingar


Námsmat:
Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati, nemendur þurfa að standast mætingarkröfur áfangans.

Birt með fyrirvara um breytingar