Ljósmyndun - LIL2V02

Lýsandi heiti áfanga: Listamenn og myndamappa (portfolio)
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans.
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist dýpri og sérhæfðari þekkingu á stúdíóljósum og geti nýtt hana í öllum færniþáttum bæði tæknilega og listrænt við eigin listsköpun. Þá læra nemendur að setja upp eigin myndvef á neti (portfolio) og kynnast listljósmyndurum.

Áhersla er lögð á myndatöku úti og inni með stúdíóljósum og að nemendur öðlist skilning á ferlinu sem á sér stað þegar fólk í skapandi greinum býr sér til möppu (portfolio).

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • hvernig hægt er að beita myndavél til að fanga augnablik
 • myndbyggingu, gullinsniði, formi, áferð, línum og litum
 • þeirri ábyrgð sem felst í því að taka, birta og vinna ljósmyndir
 • myndatöku innan- og utandyra með studióljósum
 • hvernig stilla á myndavélina saman með ljósunum
 • hvernig á að stilla studióljós
 • listljósmyndurum
 • ferlinu við að útbúa netlæga möppu
 • hvað á heima í netlægri möppu og hvernig hægt er að bæta við hana og þróa hana áfram


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • tjá sig á skýran, ábyrgan og skapandi hátt um studióljósmyndun, listljósmyndara og myndmöppur
 • skipuleggja vinnuferli við undirbúning, framkvæmd og úrvinnslu studióljósmynda eftir eigin hugmyndum
 • sýna frumkvæði og sjálfstæði í grunn vinnubrögðum studióljósmyndunar
 • sjá myndefni í umhverfi sínu inni- og útivið
 • nota studióljós utandyra í portraitmyndatöku
 • búa til einfalda grunnlýsingu fyrir portraitmyndatöku með og án bakgunnslýsingar
 • taka ljósmyndir af myndverkum sem ekki eru stafræn til að setja inn í netlæga möppu
 • taka eftirtökur af eigin verkum í stúdiói með stafrænni myndavél
 • færa myndir úr myndasafni í tölvu yfir í hugbúnað sem heldur utan um myndamöppuna (portfolio)


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • tjá skoðanir sínar um studióljósmyndun, listljósmyndun og myndmöppur
 • bera virðingu fyrir grundvallarreglum um meðferð studióljósmynda og búa yfir ábyrgð gagnvart starfi studióljósmyndara og starfsumhverfis hans
 • velja myndir í seríu/sögu/myndröð og skilja hvaða þættir það eru sem ákvarða um gæði seríunnar
 • geta metið eigin þekkingu og leikni ásamt því aða gera sér grein fyrir hvernig frekara nám eflir hæfni og eykur möguleika
 • þekkja sjálfan sig sem listamann
 • vinna á skapandi hátt við listiðkun sína
 • sýna verk sín á listsýningu og hafa samskipti við gesti um verk sín
 • vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi og innan samfélags greinarinnar og listarinnar
 • tengja þekkingu sína og leikni við starfsumhverfi sitt sem ljósmyndara og daglegt líf