Listir - LIST1A02

Lýsandi heiti áfanga: Listamenn og listastefnur
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Inngangur að listum

Lýsing á efni áfangans:
Nemendur kynna sér valda listamenn eða listastefnur undir leiðsögn kennara. Þeir heimsækja listamenn og/eða listasöfn til að safna upplýsingum fyrir verkefnið.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • mismunandi listastefnum og listamönnum
  • hvar best sé að leita upplýsinga um listastefnur og/eða listamenn


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • þekkja ákveðnar listastefnur
  • bera kennsl á verk ákveðinna listamanna
  • leita sér upplýsinga sem koma að gagni við vinnuna


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • kynna sér listamann og/eða listastefnu með því að safna upplýsingum og fara í vettvangsferðir og/eða heimsóknir
  • kynna verkefnið sitt fyrir öðrum


Námsmat:
Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.

Birt með fyrirvara um breytingar