Líffræði - LÍF1A02

Lýsandi heiti áfanga: Vistfræði
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Nemendur kynnast vistfræðinni sem fræðigrein og skoða lífverur og tengsl þeirra innbyrðis og við umhverfi sitt í nánasta umhverfi, bæði á landi, við vatn og sjó þannig að þeir rekast á mismunandi lífverur og vistkerfi þeirra. Þeir velta fyrir sér eigin áhrifum á umhverfið og hvernig það hefur áhrif á aðrar lífverur.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • vistfræðinni sem fræðigrein
  • mismunandi lífverum eftir vistkerfum
  • eigin umhverfisáhrifum


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • finna lífverur í nágrenni sínu
  • hugsa um vistfræði sem fræðigrein
  • greina eigin áhrif á umhverfið


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • greina lífverur og vistkerfi í nágrenni sínu
  • gera sér grein fyrir eigin áhrifum á umhverfið og hvernig má minnka þau


Námsmat:
Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati, nemendur þurfa að standast mætingarkröfur áfangans.

Birt með fyrirvara um breytingar