Launa- og jafnlaunastefna

 

 Launa- og jafnlaunastefna

Menntaskólinn á Tröllaskaga leggur metnað sinn í að tryggja öllum starfsmönnum jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, þannig að launamunur sé ekki til staðar. Umfang launa- og jafnlaunastefnunnar tekur til allra starfsmanna skólans, hún er einnig hluti af starfsmannastefnu skólans.

Markmið skólans er að vera eftirsóttur vinnustaður þar sem konur og karlar hafa jöfn tækifæri í starfi, samanber markmið jafnréttisáætlunar. Skólinn skuldbindur sig jafnframt til að vinna að stöðugum umbótum á þessum markmiðum.

Samkomulag hefur verið gert við vottunaraðila um að gera árlega úttekt á jafnlaunastefnu og kerfi skólans. Geri vottunaraðili á einhverjum tímapunkti athugasemdir varðandi launasamsetningu einhverra starfa mun samsetning vera endurskoðuð í kjölfar ábendingar og lagfærð.

Menntaskólinn á Tröllaskaga skuldbindur sig til að skjalfesta jafnlaunakerfið, innleiða það og viðhalda. Skólinn skuldbindur sig til að tryggja eftirlit og viðbrögð sbr. kröfur staðalsins ÍST85:2012. Auk þess skuldbindur skólinn sig til að fylgja lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem skólinn undirgengst varðandi meginregluna um að konum og körlum skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Menntaskólinn á Tröllaskaga hefur í þessu samhengi innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt út frá verðmæti þess óháð kyni eða öðrum ómálefnalegum ástæðum. Skólinn skuldbindur sig til að framfylgja jafnlaunastefnunni í hvívetna.

Á grunni nýs lagaramma hefur Menntaskólinn á Tröllaskaga að markmiði að:

  • Innleiða vottað jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85, það verði skjalfest og því viðhaldið.
  • Framkvæma launagreiningu a.m.k. einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kyni og kynna helstu niðurstöður fyrir starfsfólki.
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti.
  • Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega.
  • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma skv. lögum 10/2008 og reglugerð 1030/2017.
  • Kynna stefnuna árlega fyrir starfsmönnum skólans. Stefnan skal einnig vera almenningi aðgengileg á heimasíðu skólans.

Uppfært: ágúst 2020