Launa- og jafnlaunastefna

 

 Launa- og jafnlaunastefna

Menntaskólinn á Tröllaskaga greiðir laun eftir umfangi og eðli starfa og tekur mið af kröfum um þekkingu, hæfni og ábyrgð. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu í samræmi við kjara- og stofnanasamninga, studdar rökum og tryggi að sömu laun séu greidd fyrir sömu, sambærileg eða jafnverðmæt störf. Stefna skólans í jafnlaunamálum er órjúfanlegur hluti launastefnu hans og tekur til allra starfsmanna skólans, hún er einnig hluti af starfsmannastefnu skólans.

Markmið skólans er að vera eftirsóttur vinnustaður þar sem öll kyn hafa jöfn tækifæri í starfi, í samræmi við lög og aðrar skuldbindingar samkvæmt jafnréttislögum og öðrum lögum sem stofnunin hefur undirgengist og vinna að stöðugum umbótum í samræmi við þær skuldbindingar

Samkomulag hefur verið gert við vottunaraðila um að gera árlega úttekt á launa- og jafnlaunastefnu og kerfi skólans. 

Menntaskólinn á Tröllaskaga skuldbindur sig til að skjalfesta jafnlaunakerfið, innleiða það og viðhalda. Skólinn skuldbindur sig til að tryggja eftirlit og viðbrögð sbr. kröfur staðalsins ÍST85:2012. Auk þess skuldbindur skólinn sig til að fylgja lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem skólinn undirgengst varðandi meginregluna um að öllum skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Menntaskólinn á Tröllaskaga hefur í þessu samhengi innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt út frá verðmæti þess óháð kyni eða öðrum ómálefnalegum ástæðum. Skólinn skuldbindur sig til að framfylgja launa- og jafnlaunastefnunni í hvívetna.

Markmið launa- og jafnlaunastefnu Menntaskólans á Tröllaskaga:

Markmið

Tímarammi

Viðhalda jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85, það sé skjalfest og því viðhaldið.

Yfirfarið a.m.k. í september ár hvert.

Framkvæma launagreiningu þar sem borin eru saman jafnverðmæt og sömu störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kyni og kynna helstu niðurstöður fyrir starfsfólki.

A.m.k. einu sinni á ári.

Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum úrbótum og eftirliti.

Í tengslum við launagreiningar hverju sinni. 

Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega.

í samræmi við tímaáætlun innri úttekta.

Fylgja viðeigandi lögum, reglum sem í gildi eru á hverjum tíma skv. lögum nr. 150/2020 og reglugerð 1030/2017.

Yfirfara árlega.

Kynna stefnuna árlega fyrir starfsmönnum skólans. Stefnan skal einnig vera almenningi aðgengileg á heimasíðu skólans.

Í ágúst ár hvert.

 

Vottun á jafnlaunakerfi:

VersaVottun

Úttektaraðiði: Versa Vottun ehf, Dugguvogi 9-11, 104 Reykjavík.

Vottunarúttekt: ágúst 2020
Viðhaldsúttekt: júní 2021

 

Uppfært: janúar 2023