Íþróttir og útivist - LÝÐ2E02

Lýsandi heiti áfanga: Íþróttir og útivist
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Námskeiðið samanstendur mestmegnis af verklegri kennslu m.a. skyndihjálp, surfi, snorkli, hjólaferð, boltaíþróttum og klifri. Í áfanganum er lögð áhersla á fjölbreytta hreyfingu og fræðslu um þætti sem íþróttamenn þurfa að hafa í huga.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • mikilvægi hreyfingar fyrir heilsuna
 • fjölbreyttum möguleikum til hreyfingar
 • mikilvægi skyndihjálpar
 • mikilvægi búnaðar við lengri ferðir s.s. fjallgöngu og hjólaferðir


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • iðka fjölbreyttar íþróttir
 • klæða sig eftir veðri
 • að það sé hægt að stunda fjallamennsku og hjólreiðaferðir að vetri til eins og að sumri
 • þekka takmörk sín við langar ferðir


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • stunda óhefðbundnar íþróttir
 • geta nýtt sér sjó til líkamsræktar og heilbrigða lífshátta s.s. sjósund, brimbretti, köfun
 • geta veitt fyrstu hjálp við slys.