Íslenska - ÍSLS1F02

Lýsandi heiti áfanga: Greinaskrif og blaðaútgáfa
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Í áfanganum læra nemendur að taka viðtöl og safna upplýsingum sem þeir setja svo saman í fréttablað/skólablað og gefa út að því loknu. Nemendur semja greinar, taka viðtöl, taka myndir, taka saman upplýsingar og setja fram í grein og setja upp blað. Nemendur vinna ýmist einir eða í hóp.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • viðtalstækni og upplýsingasöfnun
 • úrvinnslu ganga og uppsetningu efnis
 • mikilvægi þess að setja upplýsingar fram á skýran og greinagóðan hátt
 • fjölbreyttum aðferðum til að koma efni frá sér á prenti
 • mismunandi fjölmiðlum


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • taka saman upplýsingar t.d. myndir og texta og koma á greinagott form
 • meta eigin texta og annarra á gagnrýninn hátt
 • vinna að skapandi og fjölbreyttum verkefnum
 • vinna ýmist einn eða í hóp


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vinna úr upplýsingum sem hann safnar og útbúa grein til birtingar
 • safna sama upplýsingum með ólíkum hætti, t.d. með viðtölum
 • setja fram efni á skýran hátt


Námsmat:
Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati, nemendur þurfa að standast mætingarkröfur áfangans.

Birt með fyrirvara um breytingar