Hreyfimyndagerð - MYL2V02

Lýsandi heiti áfanga: Hreyfimyndir og myndlífgun
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Í áfanganum kynnast nemendur hugtökum tengdum hreyfimyndagerð. Ýmsar æfingar og verkefni eru lögð fyrir til að útskýra hvernig augun virka. Nemendur fá innsýn í þann hugbúnað sem notaður er við gerð hreyfimynda og æfa sig við gerð stuttra mynda.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • hugtökum tengdum hreyfimyndagerð t.d. fjöldi ramma á sekúndu, skrársnið, lykilrammar
 • hugbúnaði sem notaður er við gerð hreyfimynda
 • hvernig augun virka við hreyfimyndagerð
 • mismunandi tegundum hreyfimynda


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • tjá sig á skýran, ábyrgan og skapandi hátt um hreyfimyndagerð
 • skipuleggja vinnuferli við undirbúning hreyfimyndar eftir eigin hugmyndum
 • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • taka þátt í umræðum um hreyfimyndagerð


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • tjá skoðanir sínar á hreyfimyndagerð
 • skapa skýra sjálfsmynd og gerir sér grein fyrir nýjum tækifærum
 • búa til stutta hreyfimynd
 • geta metið eigin þekkingu og leikni ásamt því aða gera sér grein fyrir hvernig frekara nám eflir hæfni og eykur möguleika
 • vinna á skapandi hátt við listiðkun sína
 • vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi og innan samfélags greinarinnar og listarinnar