Hönnun - HÖN1C02

Lýsandi heiti áfanga: Frá hugmynd til framleiðslu
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Markmið námskeiðsins er að skapa vettvang fyrir hugmyndavinna og nýsköpun.
Nemendur fá tækifæri til að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd með því að hanna, móta og framleiða hluti með aðstoð stafrænar tækni og þannig brúa bilið frá hugmynd til framleiðslu.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • ferlinu frá hugmynd til hönnunar til framleiðslu
  • forritinu inkscape


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • sjá fyrir sér hugmynd og koma henni á stafrænt form
  • beita forritinu inkscape


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • fylgja eftir hugmynd yfir í hönnun og til framleiðslu
  • geta beitt forritinu inkscape til hönnunar á merki


Námsmat:
Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati, nemendur þurfa að standast mætingarkröfur áfangans.

Birt með fyrirvara um breytingar