Hljómsveitabúðir - TÓN1H02

Lýsandi heiti áfanga: hljómsveitabúðir - miðannarvika
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Hljómsveitarbúðirnar eru ætlaðar nemendum sem spila á hljóðfæri og hafa áhuga á að syngja. Markmiðið er að æfa soul tónlist og koma svo fram á fyrsta vetrardagsskemmtun. Byrjað verður á að æfa tvö lög með The Commitments - Midnight Hour og Mustang Sally, ásamt fleirum frábærum lögum.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • eðli soul tónlistar
  • takti, tónum og hljómum
  • mismunandi hljóðfærum


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • skipuleggja tónlistaræfingar
  • flytja tónlist
  • skoða og meta eigin frammistöðu og annarra


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • greina á milli einstakra hljóðfæra
  • geta tekið þátt í samspili og komið fram opinberlega


Námsmat:
Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati, nemendur þurfa að standast mætingarkröfur áfangans.

Birt með fyrirvara um breytingar