Heilsufræði og blandaðar íþróttir - LÝÐ2D02

Lýsandi heiti áfanga: Heilsufræði og blandaðar íþróttir
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: enginn

Lýsing á efni áfangans:
Áfanginn samanstendur af verklegri kennslu í fjölbreyttum íþróttagreinum s.s. hópíþróttum í sal, sundi, mma glímu, íshokkíi, krullu, klifri á klifurvegg, golfi og skíðum/bretti.
Lögð áhersla á fjölbreytta hreyfingu og fræðslu um þætti sem íþróttamenn þurfa að hafa í huga þegar þeir stunda mismunandi íþróttir.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • mikilvægi hreyfingar fyrir heilsuna
  • mismunandi íþróttgreinum
  • viðeigandi búnaði sem þarf til að stunda þessar íþróttagreinar


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • iðka þær greinar sem kenndar eru
  • klæða sig og útbúa eftir aðstæðum og kröfum mismunandi greina


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • stunda nýjar og jafnvel óhefðbundnar íþróttir
  • nýta sér mismunandi aðstæður til líkamsræktar og heilbrigðra lífshátta
  • gera sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar fyrir heilsuna


Námsmat:
Í áfanganum eru engin skrifleg verkefni heldur þurfa nemendur að uppfylla mætingarskilyrði hans og taka virkan þátt í greinunum.


Birt með fyrirvara um breytingar