Fjármálalæsi - FJÁS1A05

Lýsandi heiti áfanga: Fjármálalæsi daglegs lífs.
Framhaldsskólaeiningar: 5
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Í áfanganum er stefnt að því að gera nemendur meðvitaða um fjármál, peninga og hlutverk þeirra í daglegu lífi. Farið er í laun og frádrátt og hvert hann fer, rekstur heimilis og bíls, notkun greiðslukorta, gengi og gjaldeyri og fleira sem snertir fjárhagslegar skuldbindingar sem nemendur þurfa að takast á hendur. Einnig verður farið í heimilisbókhald og mikilvægi þess að halda utan um tekjur og gjöld.
Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru notaðar í áfanganum svo sem leikir, umræður og verkefnavinna, bæði einstaklings- og hópa. Markmið áfangans er að gera nemendur sjálfbjarga í raunverulegum aðstæðum.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • einföldum fjármálum daglegs lífs
 • lestri launaseðla og annarra fjármálatengdra skjala
 • tilgangi skatta og annars frádráttar
 • rekstri heimilis og bifreiðar


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • reikna gróflega útborgun launa eftir skatt
 • gera sér grein fyrir daglegum kostnaði, t.d. fæði og húsnæði)
 • leita sér upplýsinga sem aðstoðar þá við nauðsynlega útreikninga


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • gera sér grein fyrir mikilvægi peninga
 • skilja tilgang skatta og gjalda og hvernig þeir nýtast okkur.
 • skilja mikilvægi þess að tekjur séu hærri en gjöld
 • tileinki sér ábyrgð á eigin fjármálum og átti sig á að tekjur og gjöld verða að standast á sem er metið með umræðum og verkefnum


Námsmat:
Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.

Birt með fyrirvara um breytingar