Vetraríþróttir - LÝÐ2V02

Lýsandi heiti áfanga: Vetraríþróttir
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Áfanginn samanstendur eingöngu af verklegri kennslu m.a. gönguskíðum, svigskíðum, fjallgöngu og annarri útiveru. Í áfanganum er lögð áhersla á fjölbreytta hreyfingu og fræðslu um þætti sem íþróttamenn þurfa að hafa í huga þegar þeir stunda vetraríþróttir.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • mikilvægi hreyfingar fyrir heilsuna
  • fjölbreyttum möguleikum til útiveru yfir vetrartímann
  • búnaði sem þarf að hafa til að stunda ýmisskonar vetraríþróttir


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • iðka fjölbreyttar vetraríþróttir
  • klæða sig eftir veðri
  • að það sé hægt að stunda fjallamennsku að vetri til eins og að sumri
  • þekkja takmörk sín í mismunandi veðri


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • stunda óhefðbundnar íþróttir
  • geta nýtt sér vetraraðstæður til líkamsræktar og heilbrigðra lífshátta s.s. göngu- og svigskíðaferðir