Lýðheilsa, LÝÐ2B03

Lýsandi heiti áfanga: Lýðheilsa: verklegt
Framhaldsskólaeiningar: 3
Undanfari: A.m.k. 10 einingar í lýðheilsu á 1. þrepi

Lýsing á efni áfangans:
Áfanginn er að mestu verklegur og eru þrjár kennslustundir á viku.
Nemendur kynnast fjölbreyttum íþróttagreinum og fjölbreyttu hreyfingarformi.
Eigin þjálfun í náttúrunni, íþróttasal eða sundlaug þar sem nemendur gera æfingaáætlanir og þjálfa eftir þeim.
Eigin þjálfun í þreksal þar sem nemendur gera æfingaáætlanir og þjálfa eftir þeim.
Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • Áætlunargerð til skemmri og lengri tíma
  • Mikilvægi hreyfingar í hinu daglega lífi


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • Útbúa áætlun út frá markmiðum hvers og eins
  • Framkvæma áætlunina eins og hún er sett upp


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • Útbúa skipulagða áætlun út frá eigin markmiðum sem stuðla að heilbrigðara líferni


Námsmat:
Áfanginn er eingöngu verklegur áfangi og þurfa nemendur að standast mætingarkröfur áfangans.

Birt með fyrirvara um breytingar