Reglur um viðbótarnám til stúdentsprófs

Nemendur sem ljúka skilgreindu starfsnámi á framhaldsskólastigi eiga kost á viðbótarnámi til undirbúnings námi á háskólastigi. Slíku námi lýkur með stúdentsprófi sem er samræmt í tilteknum greinum skv. ákvæðum í reglugerð. Stúdentsprófið tryggir ekki aðgang að öllu námi á háskólastigi. Einstakir háskólar eða háskóladeildir setja ýmsar sérkröfur sem nemendur þurfa einnig að uppfylla og í sumum tilvikum þurfa nemendur að gangast undir inntökupróf. Það er því mikilvægt að nemendur sem stefna að inngöngu í tiltekinn skóla á háskólastigi afli sér upplýsinga um þær kröfur sem viðkomandi skóli gerir um undirbúning. Til þess að fá starfsnám auk viðbótarnáms viðurkennt til stúdentsprófs skulu nemendur ljúka námi eins og tilgreint er hér á eftir.

 • Viðbótarnámið geta nemendur skipulagt sjálfir í samráði við hlutaðeigandi framhaldsskóla miðað við skilgreind markmið um áframhaldandi nám á háskólastigi, þó skal uppfylla lágmarkseiningafjölda í kjarnagreinum (íslenska, enska og stærðfræði) sjá nánar hér á eftir:
 • lokið námi í eftirtöldum greinum þannig að heildarnám þeirra verði eins og tilgreint er hér á eftir:

Þriggja til fjögurra ára starfsnám: Nemendur skulu hafa lokið námi í skóla með fullnægjandi árangri og einnig áskilinni starfsþjálfun að fullu. Ekki er gerð krafa um að nemendur í löggiltum iðngreinum hafi lokið sveinsprófi. Auk þess skulu nemendur hafa bætt við sig námi í almennum bóklegum greinum þannig að heildarnám í einstökum greinum verði ekki minna en hér greinir:

 • íslenska: 20 einingar (10 á 2. þrepi, 10 á 3. þrepi)
 • enska: 15 einingar (10 á 2. þrepi, 5 á 3. þrepi)
 • stærðfræði: 10 einingar (á 2. þrepi)

Fyrra nám nemenda í ofantöldum greinum kemur til frádráttar.

Einnig skulu nemendur bæta við sig námi í

 • tungumálum, listgreinum, náttúrufræðigreinum, stærðfræði eða samfélagsfræðigreinum: 5 einingar samkvæmt eigin vali.

Fyrra nám í þeim námsgreinum sem hér um ræðir kemur ekki til frádráttar.

Tveggja til þriggja ára starfsnám: Nemendur skulu hafa lokið námi í skóla með fullnægjandi árangri og einnig áskilinni starfsþjálfun að fullu. Ekki er gerð krafa um að nemendur í löggiltum iðngreinum hafi lokið sveinsprófi. Auk þess skulu nemendur hafa bætt við sig námi í almennum bóklegum greinum þannig að heildarnám í einstökum greinum verði ekki minna en hér greinir:

 • íslenska: 20 einingar (10 á 2. þrepi, 10 á 3. þrepi)
 • enska: 15 einingar (10 á 2. þrepi, 5 á 3. þrepi)
 • stærðfræði: 10 einingar (á 2. þrepi)
 • inngangur að félagsvísindum: 5 einingar
 • inngangur að náttúruvísindum: 5 einingar
 • inngangur að listum: 5 einingar
 • íþróttir: 10 einingar (1. og 2. þrep)

Fyrra nám nemenda í ofantöldum greinum kemur til frádráttar.

Einnig skulu nemendur bæta við sig námi í

 • tungumálum, listgreinum, náttúrufræðigreinum, stærðfræði eða samfélagsfræðigreinum: 15 einingar samkvæmt eigin vali.

Fyrra nám í þeim námsgreinum sem hér um ræðir kemur ekki til frádráttar.

Starfsnám sem tekur skemmri tíma en tvö ár: Nemandi sem lýkur skilgreindu námi í þessum flokki með fullnægjandi árangri og óskar eftir að halda áfram námi á annarri námsbraut getur lokið námi með þessum hætti:

 • Brautarkjarni og bundið val brautar sem nemandi velur sér að frádregnum 10 einingum á 2. þrepi úr bundnu vali eða í samráði við áfangastjóra, alls 60 einingar.


Síðast breytt 10. desember 2013