Táknamál - TÁK1A02

Lýsandi heiti áfanga: Táknmál fyrir byrjendur
Framhaldsskólaeiningar: 2
Undanfari: Enginn

Lýsing á efni áfangans:
Nemendur læra að kynna sig, spyrja og svara einföldum spurningum, gefa einföld fyrirmæli og lýsa fötum og athöfnum. Þeir læra nöfn mánaða og vikudaga, stafrófið, tölurnar frá 1 - 100 og táknforða tengdan klukkunni og litunum.. Þeir læra að tala um nánasta umhverfi sitt og eiga að geta stafað stutt nöfn eftir námskeiðið.
Í málfræðihluta námskeiðsins læra nemendur persónu- og spurnarfornöfn, staðfestingarsvipbrigði og frásagnarsvipbrigði, hv-spurningar og já/nei- spurningar, staðsetningar og nokkrar áttbeygðar sagnir.
Textar um mál og menningu eru lagðir fram í námskeiðinu þar sem fjallað er um heyrnarleysi, samfélag heyrnarlausra og táknmál.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • táknum til að kynna sig og spyrja og svara einföldum spurningum
 • tölunum 1-100 og stafrófinu
 • nöfnum mánaða og vikudaga
 • persónu- og spurnarfornöfnum
 • staðfestingar- og frásagnarsvipbrigðum
 • hv-spurningum
 • já/nei spurningum
 • samfélagi heyrnarlausra
 • tónlist og táknmáli


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • tala um nánasta umhverfi sitt
 • stafa einföld nöfn
 • kynna sig
 • spyrja og svara einföldum spurningum
 • lýsa fötum og athöfnum
 • túlka einfalt lag á táknmáli


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • stafa einföld nöfn
 • spyrja og svara einföldum spurningum
 • kynna sig og nánasta umhverfi sitt
 • beita persónu- og spurnarfornöfnum
 • þekkja staðfestingar- og frásagnarsvipbrigði
 • þekkja og beita hv-spurningum
 • túlka einfalt lag á táknmáli


Námsmat:
Áfanginn er að mestu verklegur, nemendur þurfa að uppfylla mætingarskilyrði hans og taka virkan þátt í honum.

Birt með fyrirvara um breytingar