Listljósmyndun – LIL2C05

Nánari lýsing: Listræn myndvinnsla
Framhaldsskólaeiningar: 5
Undanfari: Inngangur að listum

Lýsing á efni áfangans
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist dýpri og sérhæfðari þekkingu á myndvinnslu og geti nýtt hana í öllum færniþáttum bæði tæknilega og listrænt við eigin listsköpun. Skoðaðar verða ljósmyndir ýmissa listamanna og velt fyrir sér hvernig sú vinnsla gæti verið með þeim verkfærum sem við höfum. Nemendur spreyta sig síðan á því að túlka í ljósmyndum og orðum eigin verk og annarra ásamt því að setja upp sýningu með eigin verkum.

Lokamarkmið áfanga:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • því hvernig hægt er að beita myndvinnslu til að skapa listljósmynd
 • því hvernig hægt er að móta eigin stíl með myndvinnslu
 • samsettum ljósmyndum (photomontage)
 • fjölbreyttum orðaforða um myndvinnslu til að afla sér frekari þekkingar
 • konsept hugsun
 • vinnuumhverfi, hugbúnaði og verklagi
 • að geta miðlað skriflega og með listljósmyndum eigin hugmyndum
 • mismunandi nálgun listljósmyndara við listsköpun
 • að þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum
 • á að meta eigið vinnuframlag


Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita skapandi hugsun
 • skipuleggja vinnuferli við undirbúning, framkvæmd og úrvinnslu listljósmyndaseríu eftir eigin hugmynd
 • tjá sig um eigin sköpun
 • nýta sér hugarflæði í hugmyndavinnu
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • sýna frumkvæði og sjálfstæði í grunn vinnubrögðum listljósmyndunar
 • skiptast á skoðunum og setja fram hugmyndir sínar og bregðast við viðmælendum


Nemandi býr yfir hæfni til að:

 • vera skapandi í hugsun
 • skapa listljósmyndir
 • vera meðvitaður um menningarlegt hlutverk listsköpunar
 • fullvinna hugmyndir undir leiðsögn kennara
 • tjá sig hiklaust um eigin sköpun við aðra viðmælendur
 • skapa eigin verk byggt á eigin listrænum styrk undir leiðsögn kennara
 • skilgreina eigin verk
 • standa að sýningu þar sem nemandinn miðlar listrænum styrk sínum
 • kynna eigin verk og geta brugðist við og tjáð skoðanir sínar um verk annara
 • tjá sig hiklaust og taka þátt í samræðum um myndlist við ólíka viðmælendur
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum
 • meta eigið vinnuframlag.


Námsmat
Í áfanganum er leiðsagnarmat með símat alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar. Nemendur þurfa einnig að standast mætingarkröfur áfangans.

Birt með fyrirvara um breytingar